Foto: Magnus Aronson

Botkyrka församling

I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen. Välkommen precis som du är.

Ändrade restriktioner sedan 1 juni

Sedan 1 juni får vi samla fler människor vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar, både inomhus och utomhus, så länge alla sitter på anvisad plats.

I våra kyrkor innebär det att vi kan vara 50 deltagare. Undantag är Ljusets kyrka, det det max kan vara 30 personer inklusive personal och i Lilla Dalens kapell, där det max kan vara 18 personer inklusive personal.

Vid minnesstunder och dopkalas i våra lokaler gäller tills vidare regeln om max 8 personer, även efter 1 juni.

Vid friluftsgudstjänster och andra aktiviteter utomhus får 100 personer samlas (upp till 500 om alla har anvisade platser). Se verksamheter i sommar.

Helgmålsbön lördag 12/6

Antal besökare vid begravningar

Med start 1 juni får vi samla fler människor vid begravningar. Generellt kan det vara 50 deltagare. Undantag är Ljusets kyrka, det det max kan vara 30 personer inklusive personal och i Lilla Dalens kapell, där det max kan vara 18 personer inklusive personal.

Vid minnesstunder i församlingens lokaler får även fortsättningsvis max 8 personer delta.

Aktuellt från Botkyrka församling

Prenumerera via RSS