Foto: Magnus Aronson

Botkyrka församling

I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen. Välkommen precis som du är.

Helgmålsbön lördag 16/10

Gravrättsinnehavare sökes

Botkyrka kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård. Gravplatserna har skyltats. Lista på gravplatser där vi söker gravrättsinnehavare.

Är du en av dessa gravrättsinnehavare? Hör av dig till kyrkogårdsfövaltningen via e-post eller på telefon 08-530 222 75.

Aktuellt från Botkyrka församling

Prenumerera via RSS