Foto: Magnus Aronson

Botkyrka församling

I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen. Välkommen precis som du är.

verksamheter och gudstjänster

Med anledning av gällande direktiv pausar vi många av våra gupper och gudstjänster. Istället har vi öppna kyrkor och möjlighet till stödsamtal. Vi följer gällande direktiv och rekommendationer. Läs mer här.

Varför firar vi pingst?

Pingsten infaller alltid 50 dagar efter påskdagen. Men vad är det för högtid och varför firar vi den? Joakim Öjhagen berättar.

Helgmålsbön lördag 15/5

Antal besökare vid begravningar

Max 20 personer får delta i begravningsceremonier i Botkyrka församling. Detta inkluderar begravningsgudstjänster, borgerliga ceremonier och urnnedsättningar. Medverkande personal - präst, musiker, vaktmästare och begravningsrepresentant - räknas inte in bland de 20 deltagarna.

På grund av lokalens storlek är lilla Dalens kapell undantaget från regeln om 20 personer. Här kan max 18 personer inklusive medverkande personal delta i begravningsceremonier.

Vid minnesstunder i församlingens lokaler får max 8 personer delta, detta enligt lag. På övriga gudstjänster i församlingen får max 8 personer exklusive personal delta.

Mer information hittar du här.

Aktuellt från Botkyrka församling

Prenumerera via RSS