Foto: Magnus Aronson

Botkyrka församling

I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen. Välkommen precis som du är.

Antal besökare vid begravningar

Från och med tisdag 24 november får 20 personer delta i begravningsceremonier i Botkyrka församling. Detta inkluderar begravningsgudstjänster, borgerliga ceremonier och urnnedsättningar. Medverkande personal - präst, musiker, vaktmästare och begravningsrepresentant - räknas inte in bland de 20 deltagarna.

 

På grund av lokalens storlek är lilla Dalens kapell undantaget från regeln om 20 personer. Här kan max 18 personer inklusive medverkande personal delta i begravningsceremonier.

 

Vid minnesstunder i församlingens lokaler får max 8 personer delta. På övriga gudstjänster i församlingen får max 8 personer exklusive personal delta.

Mer information hittar du här.

Gravrättsinnehavare sökes

Botkyrka kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård. Gravplatserna har skyltats. Lista på gravplatser där vi söker gravrättsinnehavare.

 

Är du en av dessa gravrättsinnehavare? Hör av dig till kyrkogårdsfövaltningen via e-post eller på telefon 08-530 222 75.

Aktuellt från Botkyrka församling

Prenumerera via RSS