Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Praktisk information

Information om gravstenar, gravskötsel, gravrättsinnehavare och nedladdningsbara dokument.

Gravrättsinnehavare

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare. Men vad innebär det? Här finns mer information.

Gravstenar

Hur stor får gravstenen vara? Hur ansöker man? Här finns svaren.

Gravskötsel

Gravskötsel

Du kan själv sköta om en gravplats som du är gravrättsinnehavare för eller låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om skötseln.

Dokument för nedladdning

Blanketter och information som rör begravningsverksamheten i Botkyrka församling.

Jordbegravning eller kremering

Vid jordbegravning sänks kistan i jorden. Kremering innebär att den avlidne bränns och askan gravsätts.

Minneslund eller grav

Helt anonymt i minneslund, traditionell grav med gravrätt eller askgravplats/lund med begränsad gravrätt.