Jordbegravning eller kremering

Det traditionella i Sverige är att ha en jordbegravnings med kista, men det blir allt vanligare med kremation. Då går det sedan att gravsätta stoftet i många olika typer av gravar.

Jordbegraving

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts, sänks ner i en grav i jorden för att förmultna. Vid gravsättning av kista krävs en kistgravplats för en eller flera kistor. Kistorna kan placeras på eller brevid varandra, beroende på gravplatsens utformning.

Kremering

Kremering eller eldbegängelse, innebär förbränning av stoftet och kistan. Kremering får endast ske i krematorium sedan dödsbeviset uppvisats. Askan efter en avliden är det som blir kvar efter kremeringen. En mindre del av askan kommer från kistan. Askan kan läggas i urna eller gravsättas på annat sätt. Inom ett år efter kremeringen ska askan gravsättas.

I Botkyrka församling finns tre begravningsplatser:

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvaret för skötseln av kyrkogårdarna och kan även hjälpa till med skötsel av gravar. Läs mer om gravskötsel