Tumba kyrkas vänner

Tumba kyrkas vänner
Tumba kyrkas vänner är en anrik stödförening som har sina rötter i Stiftelsen för Botkyrka församlings kapellbygge i Tumba. Stiftelsen bildades 1929 och hade som syfte att verka för att ett kapell skulle byggas i Tumba. Kapellet skulle så småningom visa sig bli en kyrka - Tumba kyrka.

Föreningen är öppen för alla och har till syfte att främja verksamheten i Tumba kyrka med stöd till aktiviteter och gåvor till kyrkan. Föreningen vill också verka för att utveckla ett större lekmannaengagemang och ta aktiv del i hela kyrkans verksamhet.

Medlemskap
Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr på pg 87 088-1, samt ange namn, personnummer och adress. Medlemsavgift för ungdomar under 25 år 50 kr. Du kan också välja ständigt medlemsskap för 1 000 kr. Frågor besvaras av sekreterare Kerstin Ogenstam, tfn 08-530 315 40.