Foto: Anna Roström /Jonér

Dop

Dopet är en högtid förknippad med en stor glädje, oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps.

Restriktioner från 1 december

Max 100 besökare får delta i gudstjänster från 1 december. Detta gäller även vid dop, vigsel och begravning. Vissa konserter och annan verksamhet kommer kräva vaccinationspass/covidbevis och giltig legitimation, i andra fall får max 100 besökare närvara. Mer information om vad som gäller.

Dopet är en fest, en högtidsdag fylld av glädje och kärlek. Det kan vara ett sätt att som förälder uttrycka sin tacksamhet över det liv, det lilla barn, som man har fått ansvar för. Ett tillfälle att fira med släkt och vänner.

Dopgudstjänsten är kostnadsfri och ni som är församlingsbor får även låna lokal för dopkalas helt utan kostnad. Det finns inga krav på att dopföräldrar ska vara medlemmar i Svenska kyrkan, den som döps blir medlem i samband med dopet.

Frågor och svar om dopet

Vad kostar ett dop?

Dopgudstjänsten kostar ingenting! Kyrka, präst, musiker och vaktmästare är helt kostnadsfritt när du bokar en dopgudstjänst.

Vid vilken ålder ska man döpas?

Dopet har ingen åldersgräns, det går lika bra att döpas oavsett ålder. Men de flesta som döps är mellan tre och fem månader gamla.

Kan man döpas när man är vuxen?

Självklart! Skillnaden om du döps när du är vuxen är att du får undervisning av en präst om kristen tro och dopets innebörd inför ditt dop.

Kan vi låna en dopklänning?

Det finns dopklänningar att låna av församlingen. Säg bara att ni vill låna en klänning i samband med att ni bokar dop.

Måste vi föräldrar vara medlemmar i Svenska kyrkan?

Nej, det finns inga krav på att vårdnadshavare ska vara medlemmar i Svenska kyrkan. Den som döps blir medlem i samband med dopet.

Hur lång tid tar dopgudstjänsten?

En vanlig dopgudstjänst brukar vara ungefär 30 minuter lång. Dopet kan även vara del i en vanlig gudstjänst.

Får vi välja sånger?

Absolut, i samtal med prästen inför dopet har ni möjlighet att välja psalmer och sånger som ni vill sjunga under dopgudstjänsten.

Får syskon hjälpa till under dopet?

Ja det får de gärna göra. Det är vanligt att syskon t.ex. hjälper till att hälla upp dopvatten, håller i dopljuset eller läser en text.

Vad är en dopfadder?

En fadder ska vara en förebild och en förbedjare för den som döps. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Vem kan bli fadder?

Nästan alla kan bli faddrar. Det enda som krävs är att man är döpt. Och det kan man ju bli när som helst.

Måste man välja faddrar?

Nej, det måste man inte. Man kan välja så många (eller få) faddrar som man vill. Det vanligaste är att man har en eller två faddrar.

Dopet är som att få en kram - det är en fysisk handling på en redan befintlig kärlek. Foto: Charlotte Lindtrup

Antal personer i våra kyrkorum och kapell

Tullinge kyrka 150 personer (sittande 118)
Tumba kyrka 250 personer
Ängskyrkan 150/240 personer (stängd/öppen vikvägg) 
Ljusets kyrka 120 personer
Botkyrka kyrka 300 personer
Lilla dalen 60 personer sittande (75 max antal)