Foto: Anna Roström /Jonér

Dop

Dopet är en högtid förknippad med en stor glädje, oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps.

Botkyrka kyrkas fasad renoveras

Botkyrka kyrkas fasad och fönster restaureras och förbättras, därför är det byggställningar runt olika delar av kyrkan under 2022.

I perioder kan det vara begränsad framkomlighet till gravplatser i nära anslutning till kyrkan.

Dopet är en fest, en högtidsdag fylld av glädje och kärlek. Det kan vara ett sätt att som förälder uttrycka sin tacksamhet över det liv, det lilla barn, som man har fått ansvar för. Ett tillfälle att fira med släkt och vänner.

Dopgudstjänsten är kostnadsfri och ni som är församlingsbor får även låna lokal för dopkalas helt utan kostnad. Det finns inga krav på att dopföräldrar ska vara medlemmar i Svenska kyrkan, den som döps blir medlem i samband med dopet.

En kvinna och två små barn står tillsammans med en kvinnlig präst vid en dopfunt.

Drop in-dop

Ängskyrkan bjuder in till drop in-dop lördag 17 december 13.00-16.00. Kom som ni är, dopklänning finns att låna om man vill!

En mor står med sitt lilla barn i famnen i kyrkan. Barnet tittat glatt mot sin far som håller i dess hand.

Boka dop i Botkyrka församling

Är det dags att boka ett dop? Du kan se alla lediga tider och boka tid för dop direkt i webbläsaren. Dopet har ingen åldersgräns, det går att bli döpt oavsett ålder.

Checklista inför dopet

Tips och tankar som kan underlätta för er vid planering och genomförande av dop.

Frågor och svar om dopet

Vad kostar ett dop?

Dopgudstjänsten kostar ingenting! Kyrka, präst, musiker och vaktmästare är helt kostnadsfritt när du bokar en dopgudstjänst.

Vid vilken ålder ska man döpas?

Dopet har ingen åldersgräns, det går lika bra att döpas oavsett ålder. Men de flesta som döps är mellan tre och fem månader gamla.

Kan man döpas när man är vuxen?

Självklart! Skillnaden om du döps när du är vuxen är att du får undervisning av en präst om kristen tro och dopets innebörd inför ditt dop.

Kan vi låna en dopklänning?

Det finns dopklänningar att låna av församlingen. Säg bara att ni vill låna en klänning i samband med att ni bokar dop.

Måste vi föräldrar vara medlemmar i Svenska kyrkan?

Nej, det finns inga krav på att vårdnadshavare ska vara medlemmar i Svenska kyrkan. Den som döps blir medlem i samband med dopet.

Hur lång tid tar dopgudstjänsten?

En vanlig dopgudstjänst brukar vara ungefär 30 minuter lång. Dopet kan även vara del i en vanlig gudstjänst.

Får vi välja sånger?

Absolut, i samtal med prästen inför dopet har ni möjlighet att välja psalmer och sånger som ni vill sjunga under dopgudstjänsten.

Får syskon hjälpa till under dopet?

Ja det får de gärna göra. Det är vanligt att syskon t.ex. hjälper till att hälla upp dopvatten, håller i dopljuset eller läser en text.

Vad är en dopfadder?

En fadder ska vara en förebild och en förbedjare för den som döps. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Vem kan bli fadder?

Nästan alla kan bli faddrar. Det enda som krävs är att man är döpt. Och det kan man ju bli när som helst.

Måste man välja faddrar?

Nej, det måste man inte. Man kan välja så många (eller få) faddrar som man vill. Det vanligaste är att man har en eller två faddrar.

Antal platser i våra kyrkorum

Botkyrka kyrka 250 personer
Lida idrottskyrka 60 personer
Ljusets kyrka 90 personer
Tullinge kyrka
150 personer
Tumba kyrka 250 personer
Ängskyrkan 130 personer

GDPR: Dop av barn

Så hanterar vi era personuppgifter när du bokar ett barndop.