Foto: Anna Roström /Jonér

Dop

Dopet är en högtid förknippad med en stor glädje, oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps.

Kan vi ha dop eller bröllop just nu?

Det går att fira både dop och vigslar nu, om än med vissa begränsningar. Vi ber alla besökare att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Dessutom har vi begränsat hur många som får visats i våra lokaler och vilka lokaler som används. Läs mer här.

Dopet är en fest, en högtidsdag fylld av glädje och kärlek. Det kan vara ett sätt att som förälder uttrycka sin tacksamhet över det liv, det lilla barn, som man har fått ansvar för. Ett tillfälle att fira med släkt och vänner.

Dopgudstjänsten är kostnadsfri och ni som är församlingsbor får även låna lokal för dopkalas helt utan kostnad. Det finns inga krav på att dopföräldrar ska vara medlemmar i Svenska kyrkan, den som döps blir medlem i samband med dopet.

Taket på Botkyrka kyrka renoveras

Med start i augusti 2020 ska taket på Botkyrka kyrka läggas om. Under renoveringen kommer det tidvis att finnas byggställningar och vissa avspärrningar vid kyrkan. Vigslar, dop, gudstjänster och annan verksamhet kan dock genomföras som vanligt även under renoveringen.

Drop-in dop och vigsel

Enkelt och festligt, ni behöver inte planera eller boka i förväg, kom som ni är! Präst och musiker finns på plats.

Blev det inte av att döpa? Är du inte döpt? Kom och vi döper! Om den som ska döpas är under 18 år behöver du uppge barnets personnummer och ta med undertecknat samtycke från vårdnadshavare som inte är med vid dopet. Den som vill döpas som vuxen ska ta med sin legitimation.

Vill ni viga er? Det enda ni behöver tänka på är att beställa hindersprövning från Skatteverket i god tid och ta med er den godkända hindersprövningen, legitimationer och ringar till drop-in-tillfället. Kom ihåg att minst en av er ska vara medlem i Svenska kyrkan. Störst av allt är kärleken!

Tider i höst
Tumba kyrka, lördag 4 september mellan 13.00-16.00
Ängskyrkan, lördag 16 oktober mellan 13.00-16.00

Om du har frågor eller funderingar
Anna-Lena Eriksson, präst - 530 222 24 eller
anna-lena.eriksson@svenskakyrkan.se

Frågor och svar om dopet

Vad kostar ett dop?

Dopgudstjänsten kostar ingenting! Kyrka, präst, musiker och vaktmästare är helt kostnadsfritt när du bokar en dopgudstjänst.

Vid vilken ålder ska man döpas?

Dopet har ingen åldersgräns, det går lika bra att döpas oavsett ålder. Men de flesta som döps är mellan tre och fem månader gamla.

Kan man döpas när man är vuxen?

Självklart! Skillnaden om du döps när du är vuxen är att du får undervisning av en präst om kristen tro och dopets innebörd inför ditt dop.

Kan vi låna en dopklänning?

Det finns dopklänningar att låna av församlingen. Säg bara att ni vill låna en klänning i samband med att ni bokar dop.

Måste vi föräldrar vara medlemmar i Svenska kyrkan?

Nej, det finns inga krav på att vårdnadshavare ska vara medlemmar i Svenska kyrkan. Den som döps blir medlem i samband med dopet.

Hur lång tid tar dopgudstjänsten?

En vanlig dopgudstjänst brukar vara ungefär 30 minuter lång. Dopet kan även vara del i en vanlig gudstjänst.

Får vi välja sånger?

Absolut, i samtal med prästen inför dopet har ni möjlighet att välja psalmer och sånger som ni vill sjunga under dopgudstjänsten.

Får syskon hjälpa till under dopet?

Ja det får de gärna göra. Det är vanligt att syskon t.ex. hjälper till att hälla upp dopvatten, håller i dopljuset eller läser en text.

Vad är en dopfadder?

En fadder ska vara en förebild och en förbedjare för den som döps. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Vem kan bli fadder?

Nästan alla kan bli faddrar. Det enda som krävs är att man är döpt. Och det kan man ju bli när som helst.

Måste man välja faddrar?

Nej, det måste man inte. Man kan välja så många (eller få) faddrar som man vill. Det vanligaste är att man har en eller två faddrar.

Dopet är som att få en kram - det är en fysisk handling på en redan befintlig kärlek. Foto: Charlotte Lindtrup