Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Dop i Botkyrka församling

Dopet är en högtid förknippad med en stor glädje, oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps.

Botkyrka kyrkas insida renoveras

Vi fortsätter att renovera Botkyrka kyrka. Just nu planerar och kostnadsberäknar vi för att bland annat byta värmesystem och tillgänglighetsanpassa kyrksalen. Botkyrka kyrka är stängs tillsvidare. Läs mer om renoveringen.

Välkommen att döpa dig eller ditt barn här i Botkyrka församling! Vi har sex kyrkor i församlingen, där du kan boka tid för dop.

Dopet kostar ingenting

Dopgudstjänsten är kostnadsfri och ni som är församlingsbor kan dessutom låna lokal för dopkalas helt utan kostnad, i mån av plats. Det finns inga krav på att dopföräldrar ska vara medlemmar i Svenska kyrkan, den som döps blir medlem i samband med dopet. Se lediga doptider och boka tid för dop.

En mor står med sitt lilla barn i famnen i kyrkan. Barnet tittat glatt mot sin far som håller i dess hand.

Boka dop i Botkyrka församling

Är det dags att boka ett dop? Du kan se alla lediga tider och boka tid för dop direkt i webbläsaren. Dopet har ingen åldersgräns, det går att bli döpt oavsett ålder.

Checklista inför dopet

Tips och tankar som kan underlätta för er vid planering och genomförande av dop.

Frågor och svar om dop

Dopgudstjänsten kostar ingenting! Kyrka, präst, musiker och vaktmästare är helt kostnadsfritt när du bokar en dopgudstjänst.

Dopet har ingen åldersgräns, det går lika bra att döpas oavsett ålder. Men de flesta som döps är mellan tre och fem månader gamla.

Självklart! Skillnaden om du döps när du är vuxen är att du också får undervisning av en präst om kristen tro och dopets innebörd inför ditt dop.

Det finns dopklänningar att låna av församlingen. Säg bara att ni vill låna en klänning i samband med att ni bokar dop.

Nej, det finns inga krav på att vårdnadshavare ska vara medlemmar i Svenska kyrkan. Den som döps blir medlem i samband med dopet.

En vanlig dopgudstjänst brukar vara ungefär 30 minuter lång. Dopet kan även vara del i en vanlig gudstjänst.

Absolut, i samtal med prästen inför dopet har ni möjlighet att välja psalmer och sånger som ni vill sjunga under dopgudstjänsten.

Ja det får de gärna göra. Det är vanligt att syskon t.ex. hjälper till att hälla upp dopvatten, håller i dopljuset eller läser en text.

En fadder ska vara en förebild och en förbedjare för den som döps. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Nästan alla kan bli faddrar. Det enda som krävs är att man är döpt. Och det kan man ju bli när som helst.

Nej, det måste man inte. Man kan välja så många (eller få) faddrar som man vill. Det vanligaste är att man har en eller två faddrar.

GDPR: Dop av barn

Så hanterar vi era personuppgifter när du bokar ett barndop.

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?