Foto: Stina Löfgren

Samtalsgrupper för sörjande

Sorgegrupper för dig som har förlorat någon närstående.

Botkyrka församling erbjuder kostndasfria samtalsgrupper för dig som förlorat någon närstående. Vi har en grupp för barn och ungdomar och en grupp för vuxna. Vi träffas i trevliga lokaler anpassade för samtal i Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1 i Tumba.

Grupperna är små, så vi kan hålla smittfritt avsånd.