Tillhörande rubrik: Besök en minnesplats
Tillhörande text: Finns det någon speciell plats som är förknippad med den som dött? Vi kan följa med den sörjande dit för att minnas tillsammans. Tända ett ljus vid graven, bada från den där bryggan som betytt så mycket eller gå till den döde personens stammishak och beställa favoriträtten från menyn. Det finns så många sätt att minnas en person på. -Texter får ej ändras.
-Illustration+rubrik+brödtext får ej brytas isär, utan ses vid tillämpning, som enheter. Se exempel https://www.svenskakyrkan.se/sorg/forsta-hjalpen-vid-sorg
-Illustration+rubrik+brödtext kan dock användas som fristående enheter i tex en tidningsbilaga om Allhelgona, där man på olika ställen i bilagan lägger in illustration/rubrik/brödtext-enheten. 
-Vid användning av materialet Första hjälpen vid sorg bör man länka till svenskakyrkan.se och https://www.svenskakyrkan.se/sorg/forsta-hjalpen-vid-sorg
Foto: Stina Löfgren

Samtalsgrupper för sörjande

Sorgegrupper för dig som har förlorat någon närstående.

Botkyrka församling erbjuder kostndasfria samtalsgrupper för dig som förlorat någon närstående. Vi har en grupp för barn och ungdomar och en grupp för vuxna. Vi träffas på Grödingevägen 4 i centrala Tumba.

Grupperna är små, så vi kan hålla smittfritt avsånd.