Bårtäcken

I församlingen har varje kyrka ett bårtäcke som man kan få låna vid begravning. Kontakta expeditionen för mer information.