Bårtäcken och låneurna

I församlingen har varje kyrka ett bårtäcke som går bra att låna vid begravning. Kontakta oss för mer information. Det finns även en låneurna som kan användas vid akt med urna i Lilla Dalens ceremonilokal.

Botkyrka församlings bårtäcken

Varje kyrka och ceremonilokal har egna bårtäcken, som är möjliga att låna vid begravningsceremonier med kista. Dessa kan bokas i samband med att begravningsceremonin bokas.

Lilla Dalens låneurna

Låneurnan är en fyrkantig trälåda. Den står på ett bord i Lilla Dalens ceremonibyggnad.
Urnan går att låna i samband med akt mer urna. Bokas i samband med ceremonibokningen.

På Lilla Dalen finns en låneurna tillgänglig. Den kan användas i samband med akt med urna i Lilla dalens ceremonibyggnad. Urnan går att låna kostnadsfritt och bokas i samband med att ceremonin bokas. För mer information, kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor som rör gravplatser eller gravskötsel eller om du vill boka en borgerlig begravningsceremoni.
Telefonnummer: 08-530 222 75
E-postbotkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningens telefontider

  • Måndagar 09.30–11.30, 13.00-15.00
  • Tisdagar 09.30-11.30
  • Onsdagar 09.30-11.30, 13.00-15.00
  • Torsdagar 09.30-11.30
  • Fredagar 09.30-11.30

Besökstid måndagar 09.30-11.30 eller efter bokning.

Avvikelser från ovanstående tider kan förekomma.