Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Frågor och svar om kyrkoavgiften och begravningsavgiften

I deklarationstider inkommer många frågor om kyrkoavgiften och begravningsavgiften. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej.

Vilka ska betala kyrkoavgift och/eller begravningsavgift?

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och folkbokförda i Sverige betalar kyrkoavgift. Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej.

Hur stor är kyrkoavgiften?

Kyrkoavgiften baseras på din taxerade inkomst. Du som tillhör Botkyrka församling betalar 2021 0,935 % av din kommunalt beskattningsbara inkomst i kyrkoavgift. Här nedanför kan du se hur mycket du betalar i kyrkoavgift.

Jag gick ur Svenska kyrkan förra året, varför måste jag ändå betala kyrkoavgift i år?

Den inkomstdeklaration som du får i mars baseras på dina inkomster föregående år. Den uppgift om kyrkoavgift som finns i deklarationen baseras i sin tur på om du var medlem i Svenska kyrkan den 1 november för två år sedan.

För att inte behöva betala kyrkoavgift i deklarationen som rör år 2020 måste du alltså ha begärt utträde ur Svenska kyrkan senast 31 oktober 2019.

Hur stor är begravningsavgiften?

Begravningsaviften, som alla ska betala, är 2021 0,253 % av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Varför måste jag betala begravningsavgift när jag inte är medlem i Svenska kyrkan?

Begravningsavgiften betalas av alla. Den bekostar begravningsverksamheten och inkluderar gravplats i 25 år, lokal för begravningsceremoni, ev. kremering, gravsättning, bisättning och transport av stoft från det att huvudmannen (Svenska kyrkan) övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett. Begravningsavgiften finansierar även skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatsernas allmänna ytor.

Vad ingår inte i begravningsavgiften?

Begravningsavgiften täcker mycket, men dödsboet får själv bekosta kista och eventuell urna, svepningsarbete, transport till bissättningslokal, dödsannons, blommor, gravsten, bouppteckningskostnader och kostnader för begravningsbyrå.

För den som var medlem i Svenska kyrkan ingår präst från Svenska kyrkan, församlingskyrka, kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan samt processionsbärning av kistan.