Foto: Magnus Aronson/Ikon

Bröllop/vigsel

Går ni i giftastankar? Boka ert bröllop i någon av våra kyrkor. Är ni redan gifta kan ni istället boka en kyrklig välsignelse.

Vigsel

Vigselgudstjänsten är den enda gudstjänst eller kyrklig handling i Svenska kyrkan som också innehåller ett juridiskt bindande moment. Det som skiljer den kyrkliga vigseln från den borgerliga vigseln är att den förra just är en gudstjänst med bön och bibelläsning och välsignelse över brudparet.

Vigas på olika sätt med samma kärna

Vigselgudstjänstens yttre former kan skifta. Det kan vara ett stort frackbröllop med många gäster likaväl som ett enkelt bröllop med några få vittnen. Om man önskar är det också möjligt att fira mässa i samband med vigseln. Brudparet har själva möjlighet att påverka hur de vill att deras vigsel ska vara genom att välja böner, texter och psalmer. Vill man ha någon speciell musik kan man prata med prästen eller musikern om det. Innehållet och innebörden av vigseln är dock detsamma oberoende av de yttre formerna.

Löftet

En vigselgudstjänst innehåller alltid bibelläsning och bön. Brudparet svarar på frågorna och prästen leder bönen över ringarna. Löftena som paret ger varandra kan förestavas av prästen om man önskar det. Det går bra att själv formulera sina löften eller att använda de redan färdiga som finns i handboken. Vid ringväxlingen kan paret välja om de vill byta ringar eller om bara bruden får en vigselring. När vigselmomentet är avslutat tillkännager prästen att paret nu är man och hustru. I svenskkyrklig tradition går brudparet in tillsammans till altaret.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap

Botkyrka församlings präster har utarbetat en ordning för välsignelse av partnerskap. Vi vill stödja och uppmuntra alla trofasta och kärleksfulla relationer och står till förfogande för dem som önskar Guds och kyrkans välsignelse över sina liv. Du och din partner är välkomna att boka tid genom församlingsexpeditionen.

För dem som ingått äktenskap borgerligt, i Sverige eller utomlands, finns möjlighet till förbön och välsignelse. Till skillnad från vigselgudstjänsten har en välsignelsegudstjänst inget juridiskt moment. Gudstjänsten utformas som en vigselgudstjänst med undantag för frågorna, löftena och ringväxlingen. Prästen förklarar inte heller paret för äkta makar, då detta redan är gjort.

Antal personer i våra kyrkorum och kapell

Tullinge kyrka 150 personer (sittande 118)
Tumba kyrka 250 personer
Ängskyrkan 150/240 personer (stängd/öppen vikvägg) 
Ljusets kyrka 120 personer
Botkyrka kyrka 300 personer
Lilla dalen 60 personer sittande (75 max antal)