Foto: Magnus Aronson/Ikon

Bröllop/vigsel

Går ni i giftastankar? Boka ert bröllop i någon av våra kyrkor. Är ni redan gifta kan ni istället boka en kyrklig välsignelse.

Kan vi ha dop eller bröllop just nu?

Det går att fira både dop och vigslar nu, om än med vissa begränsningar. Vi ber alla besökare att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Dessutom har vi begränsat hur många som får visats i våra lokaler och vilka lokaler som används. Läs mer här.

Taket på Botkyrka kyrka renoveras

Med start i augusti 2020 ska taket på Botkyrka kyrka läggas om. Under renoveringen kommer det tidvis att finnas byggställningar och vissa avspärrningar vid kyrkan. Vigslar, dop, gudstjänster och annan verksamhet kan dock genomföras som vanligt även under renoveringen.

Drop-in dop och vigsel

Enkelt och festligt, ni behöver inte planera eller boka i förväg, kom som ni är! Präst och musiker finns på plats.

Blev det inte av att döpa? Är du inte döpt? Kom och vi döper! Om den som ska döpas är under 18 år behöver du uppge barnets personnummer och ta med undertecknat samtycke från vårdnadshavare som inte är med vid dopet. Den som vill döpas som vuxen ska ta med sin legitimation.

Vill ni viga er? Det enda ni behöver tänka på är att beställa hindersprövning från Skatteverket i god tid och ta med er den godkända hindersprövningen, legitimationer och ringar till drop-in-tillfället. Kom ihåg att minst en av er ska vara medlem i Svenska kyrkan. Störst av allt är kärleken!

Tider i höst
Tumba kyrka, lördag 4 september mellan 13.00-16.00
Ängskyrkan, lördag 16 oktober mellan 13.00-16.00

Om du har frågor eller funderingar
Anna-Lena Eriksson, präst - 530 222 24 eller
anna-lena.eriksson@svenskakyrkan.se

Vigsel

Vigselgudstjänsten är den enda gudstjänst eller kyrklig handling i Svenska kyrkan som också innehåller ett juridiskt bindande moment. Det som skiljer den kyrkliga vigseln från den borgerliga vigseln är att den förra just är en gudstjänst med bön och bibelläsning och välsignelse över brudparet.

Vigas på olika sätt med samma kärna

Vigselgudstjänstens yttre former kan skifta. Det kan vara ett stort frackbröllop med många gäster likaväl som ett enkelt bröllop med några få vittnen. Om man önskar är det också möjligt att fira mässa i samband med vigseln. Brudparet har själva möjlighet att påverka hur de vill att deras vigsel ska vara genom att välja böner, texter och psalmer. Vill man ha någon speciell musik kan man prata med prästen eller musikern om det. Innehållet och innebörden av vigseln är dock detsamma oberoende av de yttre formerna.

Löftet

En vigselgudstjänst innehåller alltid bibelläsning och bön. Brudparet svarar på frågorna och prästen leder bönen över ringarna. Löftena som paret ger varandra kan förestavas av prästen om man önskar det. Det går bra att själv formulera sina löften eller att använda de redan färdiga som finns i handboken. Vid ringväxlingen kan paret välja om de vill byta ringar eller om bara bruden får en vigselring. När vigselmomentet är avslutat tillkännager prästen att paret nu är man och hustru. I svenskkyrklig tradition går brudparet in tillsammans till altaret.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap

Botkyrka församlings präster har utarbetat en ordning för välsignelse av partnerskap. Vi vill stödja och uppmuntra alla trofasta och kärleksfulla relationer och står till förfogande för dem som önskar Guds och kyrkans välsignelse över sina liv. Du och din partner är välkomna att boka tid genom församlingsexpeditionen.

För dem som ingått äktenskap borgerligt, i Sverige eller utomlands, finns möjlighet till förbön och välsignelse. Till skillnad från vigselgudstjänsten har en välsignelsegudstjänst inget juridiskt moment. Gudstjänsten utformas som en vigselgudstjänst med undantag för frågorna, löftena och ringväxlingen. Prästen förklarar inte heller paret för äkta makar, då detta redan är gjort.