Berättelsen om Lida idrottskyrka

Karl-Erik Svärd, präst i S:t Görans församling och Carl-Magnus Magnuson, präst i Kungsholms församling och Gabriel Grefberg, präst i Storkyrkan inledde den kyrkliga verksamheten på Lida under 1940-talet genom gudstjänster i restaurangen och ute i friluftsområdets vackra natur. Föreningen Friluftsfolkets gudstjänstkommitté bildades.

Kyrkbygget
Föreningen uppförde Lida idrottskyrka 1957. Arkitekten Ebbe Lidemark ritade kyrkan och frivilliga medarbetare byggde den. Stödföreningen Lida idrottskyrkas vänner bildades. Kyrkbygget skedde i nära samarbete med Skid- och friluftsfrämjandet, som då ägde Lida friluftsgård.

Lida kyrka invigdes den 17 november 1957 av biskop Helge Ljungberg.

Klockstapeln
En klockstapel restes redan 1948 i en björkdunge vid sjön Getaren. Arkitekt var Raph Erskine, samma arkitekt som ritade Lida friluftsgård 1946. Erskines klockstapel har ersatts av en ny, ritad av arkitekt Ebbe Lidemark, men med den gamla som förebild. Denna färdigställdes 2006.

I mitten av 1990-talet genomgick kyrkan en omfattande renovering.

Verksamhet
Föreningen har sedan kyrkans invigning i samverkan och med stöd från Stockholm stift svarat för gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel, begravning och annan andlig verksamhet i Lida kyrka. Gudstjänst firas vid speciella tillfällen.

Från årsskiftet 2008 bedrivs arbetet i kyrkan i samverkan med Botkyrka församling