Foto: Ann-Christine Blixth

Om Ljusets kyrka

Botkyrka församling hade under många år sökt tomtmark för att bygga en ny kyrka.

Församlingen hade önskat ett läge nära Hallunda centrum, som blivit något av Norra Botkyrkas centrum. Kyrkans lokaler i Norsborg hade med tiden hamnat lite i periferin och dessutom har kontorslokaler inte kunnat rymmas där. Sedan 1985 har församlingen hyrt kontorslokaler på Tomtbergavägen 16 och när denna fastighet blev till salu förvärvades den. Till fastigheten kunde tillfogas ny tomtmark, lämplig för en kyrka.

Kyrkan började byggas i februari 2004 och invigdes första söndagen i advent samma år. I samband med inflyttningen lämnades Norsborgskyrkan.

Varför ser kyrkan ut som den gör?
Med sin speciella utformning är kyrkan tänkt att väcka tankar och bilder när man vistas i den eller betraktar den. De lutande väggarna förmedlar inifrån sett en öppenhet uppåt. Rummet vidgar sig. Ett dramatiskt ljus släpps genom takfönster ned på de lutande väggarna som relekterar ljuset in i byggnaden.

Man kan tänka sig en blomma osm vänder sig mot det livgivande ljuset och samtidigt med sina foderblad skyddar de ömtåliga ståndarna och pistillerna. Blomkalken uttrycker ljus och öppenhet, skydd och trygghet.

Planformen är oktagonens. På den åttkantiga bottenplattan står väggar som lutar 15 grader. Väggarna når olika höjd och får utifrån sett formen av ett skepp.

Kyrkan och församlingen brukar liknas vid ett skepp, ett skepp på en lång resa mot en känd destination. Här kan vi tänka oss att båten lagt till en stund på sin resa för att ta upp passagerare. I toppen på skeppets för sitter korset som visar bestämmelseorten.

Korset är ett grekiskt kors med en kula och skiva symboliserande jordens krets. I norra Botkyrka bor människor från hela jordklotet.

Skeppet är naturligtvis också en symbol för den räddande arken som Noa byggde. För att understryka skeppssymboliken har kyrkan en fasad av grova plankor som spikas som borden mot spanten på en träbåt.