Gålölägret. Högalids församling, Stockholm
 2020
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Grupper för ungdomar

Ungdomsgrupper, konfirmation och körsång.

verksamheter och gudstjänster

Med anledning av gällande direktiv pausar vi många av våra gupper och gudstjänster. Istället har vi öppna kyrkor och möjlighet till stödsamtal. Vi följer gällande direktiv och rekommendationer. Läs mer här.

Ungdomsgrupper

För dig som vill träffas och dela dina tankar om livet och tron med andra ungdomar. Programmet ser olika ut varje gång. Alla är välkomna!

Ljusets kyrkas ungdomsgrupp

Onsdagar 19.00-21.00 i Ljusets kyrka
För dig över 14 år som vill träffa andra ungdomar. Vi fikar, pratar, ser på film och avslutar med en andakt. Kvällen inleds med ungdomsmässa.

Johannes Nunez

Johannes Nunez

Botkyrka församling

Pedagog, Norra Botkyrka

Tullinge ungdomsgrupp

Onsdagar 19.15-20.30 i Tullinge kyrka
För dig över 14 år som vill träffa andra ungdomar. Under våren 2021 träffas vi i Tullinge kyrka.

Peter Stening

Peter Stening

Botkyrka församling

Tullinge, Församlingspedagog

Ängskyrkans ungdomsgrupp

Onsdagar 19.00-21.00 i Ängskyrkan
För dig över 14 år som vill träffa andra ungdomar.

Louise Hildeby

Botkyrka församling

Fritidsledare, Ängskyrkan