Gålölägret. Högalids församling, Stockholm
 2020
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Grupper för ungdomar

Ungdomsgrupper, konfirmation och körsång.

Ändrade restriktioner sedan 1 juni

Sedan 1 juni får vi samla fler människor vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar, både inomhus och utomhus, så länge alla sitter på anvisad plats.

I våra kyrkor innebär det att vi kan vara 50 deltagare. Undantag är Ljusets kyrka, det det max kan vara 30 personer inklusive personal och i Lilla Dalens kapell, där det max kan vara 18 personer inklusive personal.

Vid minnesstunder och dopkalas i våra lokaler gäller tills vidare regeln om max 8 personer, även efter 1 juni.

Vid friluftsgudstjänster och andra aktiviteter utomhus får 100 personer samlas (upp till 500 om alla har anvisade platser). Se verksamheter i sommar.

Ungdomsgrupper

För dig som vill träffas och dela dina tankar om livet och tron med andra ungdomar. Programmet ser olika ut varje gång. Alla är välkomna!

Ljusets kyrkas ungdomsgrupp

Onsdagar 19.00-21.00 i Ljusets kyrka
För dig över 14 år som vill träffa andra ungdomar. Vi fikar, pratar, ser på film och avslutar med en andakt. Kvällen inleds med ungdomsmässa.

Johannes Nunez

Johannes Nunez

Botkyrka församling

Pedagog, Norra Botkyrka

Tullinge ungdomsgrupp

Onsdagar 19.15-20.30 i Tullinge kyrka
För dig över 14 år som vill träffa andra ungdomar. Under våren 2021 träffas vi i Tullinge kyrka.

Peter Stening

Peter Stening

Botkyrka församling

Tullinge, Församlingspedagog

Ängskyrkans ungdomsgrupp

Onsdagar 19.00-21.00 i Ängskyrkan
För dig över 14 år som vill träffa andra ungdomar.

Louise Hildeby

Botkyrka församling

Fritidsledare, Ängskyrkan