Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld. Kyrkorådet består av nio ledamöter, kyrkoherden samt nio ersättare.

Kyrkoråd 2022-2025

Ordförande Lars Hofgren (posk)

Vice ordförande Eva Wedberg (s)

Kyrkoherde Beatrice Lönnqvist

Ledamöter
Paulina Mark (posk)
Jean-Pierre Zune (s)
Carola Noren (s)
Östen Granberg (sd)
Solveig Nilsson (ba)
Samira Österberg (visk)
Per Börjel (tbf)

Ersättare
Johan Ax (posk)
Kristoffer Hylander (posk)
Lars-Göran Liljedahl (s) 
Sigvard Läth (s)
Taina Virta (s)
Lars Holmberg (sd)
Michael Erikson (ba)
Monika Vikdahl (visk)
Margareta Zethraeus (tbf)

Kyrkogårdsutskottet 2022-2025

Ledamöter
Carola Norén (s) ordförande
Johan Ax (posk) vice ordförande
Gudrun Carlsson (s)
Camilla Frejman (kr)
Östen Granberg (sd)

Ersättare
Taina Virta (s)
Katarina Ax (posk)
Helle Larsson (ba)
Anders Thorén (tbf)
Lars Holmberg (sd)