Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld. Kyrkorådet består av nio ledamöter, kyrkoherden samt nio ersättare.

Kyrkoråd 

Ordförande Lars Hofgren (Posk)

Vice ordförande Inga-Britt Rova (s)

Kyrkoherde Beatrice Lönnqvist

Ledamöter
Solveig Nilsson (Ba)
Sven Anders Bengtsson (Kr)
Elisabet Philip (Posk)
Carola Norén (S)
Jean-Pierre Zune (S)
Lars-Göran Liljedahl (S)
Thomas Gjutarenäfve (SD)

Ersättare
Michael Eriksson (Ba)
Anders Stenström (FK)
Sofia Lindgren (Posk)
Rolf Blidborg (Posk)
Nina Lehtola (S)
Eva Wedberg (S)
Sigvard Läth (S)
Taina Virta (S)
Östen Granberg (SD)

 

Kyrkogårdsutskottet

Ordförande: Lars Hofgren, Ba

Ledamöter
Anita Löfveberg, Ba
Elin Nilsson, Posk
Suzanne Elfsö, FISK
Carola Norén, s
Gudrun Carlsson, s
Ann-Mari Lindmark, s

Ersättare
Taina Virta, s
Isa Aybar, Ba
Jan Wingren, kr
Carl Widercrantz, TBf