Foto: Daniel Claesson

Sankt Botvids pilgrimsled

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Vandringsleden är ca 8 km lång.

Om pilgrimsleden

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Leden är ungefär 8 km lång. Vandringen är delvis kuperad och vissa bitar går man på en spång.

Vi har tagit fram ett häfte som bl.a. innehåller en karta och texter för ledens sex meditationsplatser. Längs leden finns skyltar utplacerade för att visa vägen. Stanna gärna vid meditationsplatserna och läs de korta texterna i häftet. Det finns en psalm, en bön och några reflektionstankar för varje station.

Pilgrimsleden tar ungefär 3-4 timmar att vandra, men ta dig gärna tid till att stanna upp vid meditationsplatserna. Allt du behöver finns i häftet, fast vi rekommenderar att du även tar med en flaska vatten och en psalmbok eller en Bibel.

Karta som visar Sankt Botvids pilgrimsled och dess sex meditationsplatser.
Karta som visar Sankt Botvids pilgrimsled och dess sex meditationsplatser. Foto: Daniel Claesson

Vandringsguide för Sankt Botvids pilgrimsled

Foto: Daniel Claesson

Det finns en vandringsfolder för Sankt Botvids pilgrimsled. I den hittar du en karta och information om Sankt Botvid och kyrkorna som leden sträcker sig mellan. Det finns även ett uppslag för varje mediationsplats. Uppslagen har en inledningstext, en bön, en bibelvers och en psalm som passar till platsen.

Vandringsfoldrar finns att låna vid Botkyrka kyrka och Salems kyrka. Ladda ner vandringsguiden som PDF.

Pilgrimsledens meditationsplatser

Längs Sankt Botvids pilgrimsled finns sex meditationsplatser.

Logga för Sankt Botvids pilgrimsled

Legenden om Sankt Botvid

Den utförligaste berättelsen om Botvids liv återfinns i Dredenmanuskriptet. Här finns en fullständig översättning av denna berättelse som gjordes 1955 av Tryggve Lundén.

Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka är församlingens äldsta kyrka, med rötter från 1100-talet. Kyrkan har under lång tid varit en pilgrimskyrka och ligger än i dag vid "den stora landsvägen" E4/E20 där de flesta som lämnar Stockholm söderut passerar.

Vem var Sankt Botvid?

Botvid växte upp på Hammarby gård, i närheten av Botkyrka kyrka. När Botvids bror Björn ärvde gården reste Botvid till England. Där hyrde han ett rum av en präst. Prästen gjorde stor intryck Botvid. Senare lät Botvid sig döpas till den kristna tron.

Hemma i Sverige igen spred Botvid den kristna tron. Han predikade om en enda levande Gud, som offrat sitt liv för alla människor. Detta under en tid när asatron var den stora religionen i Sverige.

Logga för Sankt Botvids pilgrimsled
Symbolen för Sankt Botvids pilgrimsled

Botvid porträtteras ofta med en fisk och en yxa. Yxan är från när Botvid frigav en slav. Natten efter frisläppandet dödar slaven Botvid med en yxa. Ingen vet varför. Det tar flera veckor innan Botvids kropp hittas i skogen. Men trots det är kroppen nästan opåverkad och det sägs att en doft av rosor omgav honom.

Botvid begravs i Salems kyrka. Men när ryktet om honom sprids och han blir helgonförklarad låter hans bror Björn bygga en träkyrka vid Hammarby gård. Sankt Botvids kvarlevor flyttas sedan till den kyrkan. Under förflyttningen från Salems kyrka stannar kortegen för att vila. Då bryter en källa fram vid sällskapet. Den kallas Sankt Botvids källa och ger än i dag friskt källvatten.

Sankt Botvids storhetstid bestod medeltiden ut och började ebba ut först på 1520-talet. Den heliga Birgitta nämner Sankt Botvid i en av sina uppenbarelser.

Legenden om Sankt Botvid

Läs den medeltida legenden om Sankt Botvid.