Foto: Arne Hyckenberg

Lilla Dalens begravningsplats

Lilla Dalen är en religionsneutral begravningsplats som inte innehåller några religiösa symboler.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Nu startar arbetet med att utvidga Lilla Dalens begravningsplats. Här ska det bli nya kist- och urngravar, särskilda gravplatser, ceremoniplatser och en barnlund. Läs mer om arbetet.
  • Under perioden 1 maj till 30 september är det inte tillåtet med levande ljus på gravplatserna, av säkerhetsskäl. Ta därför hem alla ljuslyktor senast 30 april.
  • P-skiva och 4 timmars parkering gäller på Lilla Dalens parkeringsplatser. Parkering är endast tillåten på anvisade P-platser. Se till att din p-skiva ligger synlig vid vindrutan så att du inte får onödiga böter.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser. 

En religionsneutral begravningsplats

Lilla Dalen invigdes år 1989 och består av ett vidsträckt naturområde med plats för ca 2 270 gravplatser. Här finns förutom kvarter med kist- och urngravar även askgravplatser och en vacker minneslund.

Vid en vattensamling står en klockstapel. Området innehåller inga religiösa symboler med respekt för att även personer tillhöriga annan religion och icke-religiösa ska kunna begravas här.

Lilla Dalens ceremonibyggnad finns på adressen Lilla Dalens väg, 147 43 Tumba.

Fordon med handikapptillstånd kan använda körvägar inom begravningsplatsen, övriga hänvisas till närbelägna parkeringsplatser.

Lilla Dalens begravningskapell

Inom Lilla Dalens begravningsplats finns en ceremonibyggnad som används för begravningsceremonier såväl med som utan religiösa symboler.

Lokalen har plats för 60 sittande personer. 

Lokalen ställs avgiftsfritt till förfogande

Hundar ska vara kopplade på begravningsplatsen