Foto: Arne Hyckenberg

Lilla Dalens begravningsplats

Lilla Dalen är en religionsneutral begravningsplats som inte innehåller några religiösa symboler.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Förändrade restriktioner från 1 juli. Enligt regeringens beslut kommer 20 personer kunna närvara vid begravning  i Lilla dalens ceremonilokal endast 14 deltagare. Vid gravsättning utomhus från 1 juli kan 600 personer delta.
  • Vi söker gravrättsinnehavare! Nu uppdaterar vi våra register och vill komma i kontakt med gravrättsinnehavare eller anhöriga till gravplatser där vi saknar kontaktuppgifter. På de gravar som berörs finns en grön skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. En lista på alla berörda gravplatser finns här.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Botkyrka kyrkogårds minneslund. Den planerade smyckesplatsen för blommor och plats för ljuständning har som mycket annat försenats under 2020. Vi ser fram emot att se minneslunden klar under 2021.
  • De stora höga tujahäckarna på Botkyrka kyrkas mellandel har tagits bort och kommer att ersättas med nya. Många gravstenar har haft den gamla häcken som stöd och riktas nu upp för att kunna stå stadigt.
  • Vi går nu mot sommar och det är inte längre tillåtet att tända ljus på kyrkogårdar och begravningsplatser. Detta gäller fram till 1 oktober. För att inga misstag ska ske är det heller inte tillåtet att ha gravlykta eller oljeljus på graven under denna tid. Dessa  kommer att städas bort av vår personal. Saknar du din lykta kan du kontakta personalen på plats så får du hjälp att hitta den.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser

En religionsneutral begravningsplats

Lilla Dalen invigdes år 1989 och består av ett vidsträckt naturområde med plats för ca 2 270 gravplatser. Här finns förutom kvarter med kist- och urngravar även askgravplatser och en vacker minneslund.

Vid en vattensamling står en klockstapel. Området innehåller inga religiösa symboler med respekt för att även personer tillhöriga annan religion och icke-religiösa ska kunna begravas här.

Lilla Dalens ceremonibyggnad finns på adressen Lilla Dalens väg, 147 43 Tumba.

Fordon med handikapptillstånd kan använda körvägar inom begravningsplatsen, övriga hänvisas till närbelägna parkeringsplatser.

Lilla Dalens begravningskapell

Inom Lilla Dalens begravningsplats finns en ceremonibyggnad som används för begravningsceremonier såväl med som utan religiösa symboler.

Lokalen har plats för 60 sittande personer. 

Lokalen ställs avgiftsfritt till förfogande

Hundar ska vara kopplade på begravningsplatsen