Foto: Arne Hyckenberg

Lilla Dalens begravningsplats

Lilla Dalen är en religionsneutral begravningsplats som inte innehåller några religiösa symboler.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Botkyrka kyrkogårds minneslund. Den planerade smyckesplatsen för blommor och plats för ljuständning har som mycket annat försenats under 2020. Vi ser fram emot att se minneslunden klar under första halvåret 2021.
  • Paradgången på Botkyrka kyrkogård kommer att renoveras med början i mitten av oktober. Nivåskillnader kommer rätas upp, rabatter och häckar snyggas till. 
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser

En religionsneutral begravningsplats

Lilla Dalen invigdes år 1989 och består av ett vidsträckt naturområde med plats för ca 2 270 gravplatser. Här finns förutom kvarter med kist- och urngravar även askgravplatser och en vacker minneslund.

Vid en vattensamling står en klockstapel. Området innehåller inga religiösa symboler med respekt för att även personer tillhöriga annan religion och icke-religiösa ska kunna begravas här.

Lilla Dalens ceremonibyggnad finns på adressen Lilla Dalens väg, 147 43 Tumba.

Fordon med handikapptillstånd kan använda körvägar inom begravningsplatsen, övriga hänvisas till närbelägna parkeringsplatser.

Lilla Dalens begravningskapell

Inom Lilla Dalens begravningsplats finns en ceremonibyggnad som används för begravningsceremonier såväl med som utan religiösa symboler.

Lokalen har plats för 60 sittande personer. 

Lokalen ställs avgiftsfritt till förfogande

Hundar är inte tillåtna på begravningsplatsen