Öppna mötesplatser i Norra Botkyrka

Mötesplats, språkcafé, finsk verksamhet och annan verksamhet.

Botkyrka kyrka

Lunchmusik i Botkyrka kyrka

Varje torsdag 12.00. Efter lunchmusiken serveras kaffe och smörgås för 20 kr. Är ni en grupp och fler än 10 personer, anmäl det på telefonnummer 08-530 222 76.

Ljusets kyrka

MÅNDAGSTRÄFFEN - ÖPPNA TRIVSELTRÄFFAR

Måndagar jämna veckor 12.00-15.00
Se programmet för Måndagsträffen

Bibelsamtal om tro och liv

Var 4:e onsdag 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5 19.30-20.30
”Guds vägar och våra”, om Gudsrelationen och ett liv på trons väg. Inledning om Gudsnamnen i bibeln, följt av samtal och delande. 

MÖTESPLATS

Måndagar, tisdagar och torsdagar 10.00-12.00 i Ljusets kyrka
Välkommen till en öppen mötesplats där du kan träffa folk, fika, läsa tidningar.

SPRÅKTIMMEN

Tisdagar 10.00-11.00 i Ljusets kyrka
Välkommen till en öppen verksamhet för alla som vill öva sig i att prata svenska och samtidigt bygga ett litet nätverk. Vi samtalar, gör övningar/lekar och fikar tillsammans.

Lördagsöppet

Lördagar ojämna veckor 11.00-14.00 i Ljusets kyrka
Öppen verksamhet för alla åldrar, men med fokus på barnen. Vi jobbar med integration, samhällsinformation, familjestärkande övningar/lekar och övar på att prata svenska. Det handlar om gemenskap, alla är välkomna!

YSTÄVÄN TUPA - VÄNNENS STUGA

Perjantaisin 10.00–12.00 (fredagar 10.00-12.00)
Aamuhartaus aamiainen omakustannushintaan, keskustelua, laulua ja mukavaa yhdessäoloa. Andakt, frukost, gemenskap, allsång och frågesport.