Foto: Alex & Martin/Ikon

Måndagsträffen i Ljusets kyrka

Öppna trivselträffar på måndagar jämna veckor.

Du som är intresserad av det goda samtalet är välkommen till Måndagsträffen i Ljusets kyrka. Vi träffas måndagar jämna veckor 13.00-14.30 i Ljusets kyrka.

Kontaktperson

Peter Nygren

Peter Nygren

Botkyrka församling

Norra Botkyrka, Diakon