Några personer med regnbågsfärgade accessoarer går i mittgången i en kyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pride - störst av allt är kärleken!

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. (1 kor. 13:13)

Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud. I Svenska kyrkan i Botkyrka ska därför varje människa bemötas med kärlek och respekt, oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet. Målet är att vara en inkluderande församling, där alla ska känna sig trygga och välkomna – och tillsammans kan vi göra så att det blir verklighet. Därför är det självklart för kyrkan att vara del av ”Kyrkorna på Pride” under Prideveckan i Stockholm. 

Tillsammans för en inkluderande kyrka

- Med utgångspunkt i min tro gör jag inte skillnad på människor, säger vår kyrkoherde Beatrice Lönnqvist. I Svenska kyrkan vill vi visa alla människor respekt och kärlek och det är därför vi är med på Pride.

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro

Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat HBTQI-personer. Den måste vi göra upp med. Vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Istället måste vi mötas med respekt, och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek. När det gäller frågor om människors lika värde vill Svenska kyrkan i Botkyrka vara en profetisk röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Vad säger Bibeln?

Bibeln säger inte mycket, eller ens något, om homosexualitet i den bemärkelsen som homosexualitet förekommer i vårt samhälle idag.

Bibeln är ingen lättläst bok och den kan tolkas och förstås på olika sätt. Tyvärr har tolkningar allt för ofta gjorts för att lyfta sig själv och trycka ner andra. Genom historien har bland annat kvinnor och HBTQI-personer ofta stått på den förlorande sidan. Eftersom Bibeln är skriven av människor i en annan tid än vår måste vi ha kunskap om den tidens kultur och språk för att tillsammans kunna tolka texterna och försöka förstå vad de betyder i vår vardag. När vi ska tolka Bibelns texter kan vi ta på oss olika ”glasögon”. Idag finns exempelvis feministisk teologi och queerteologi, som hjälper oss att se och förstå aspekter som annars lätt förblir dolda.

Det som Bibeln visar oss klart och tydligt är kärleksbudskapet. Det syns på många ställen i Bibeln, och läser vi Bibeln i ljuset av kärleksbudskapet faller mycket annat på sin plats.

Människor av samma kön kan gifta sig i kyrkan

Svenska kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant. Idag har vi ordningen att en kyrklig vigsel kan ske mellan människor av olika kön eller människor av samma kön. Det viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden skiljer en åt.

 

Vill du veta mer om Svenska kyrkan och HBTQI+

Mångfald och inkludering

Svenska kyrkans mångfaldsarbete syftar ytterst till inkludering. Att var och en ska känna sig hemma i kyrka och församling. Samtidigt finns behov för grupper i minoritet att utveckla former för igenkänning, stöd och gemenskap. Svenska kyrkan bedriver därför verksamhet inom mångfaldsområdet.

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Kyrkorna på Pride  

Kyrkorna på Pride är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Equmeniakyrkan, Equmenia, EKHO, Sensus och Bilda i Stockholmsområdet och erbjuder ett omfattande program under Stockholm Pride.