Kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia tänder ljus i Uppsala domkyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd vid kriser

När något allvarligt händer finns vi här för dig. Svenska kyrkan har stor erfarenhet och kompetens av krisledning, krishantering och av att möta människor i oro och sorg.

Krisstöd för organisationer och föreningar

Om ni i egenskap av ett företag, en förening eller annan organisation i Botkyrka behöver stöd i samband med en olycka eller annan tragisk händelse, kontakta Botkyrka församlings kriskontakt: 08-530 222 57.

Detta kan vi hjälpa er med

Personal från församlingen hjälper er med krisstöd, anhörigstöd, själavård och enskilda samtal och kan leda olika typer av ceremonier.

I stunder av stor oro kan kyrkan bidra med hopp, lugn och stabilitet. Svenska kyrkan vill i krissituationer särskilt vakta och värna om utsatta grupper och människor.

Krisstöd för privatpersoner

Som privatperson kan du besöka en öppen diakonimottagning, om du vill ha ett enskilt samtal med en diakon, eller ringa och boka tid för samtal. Det går även att ringa, mejla eller chatta helt anonymt med jourhavande präst.

Vi har flera samtalsgrupper för dig som har förlorat en anhörig. Det finns sorgestödsgrupper för barn, ungdomar och vuxna.

Någon att prata med

Samtal & stöd

Enskilda samtal, sorgegrupper och annan hjälp när livet är svårt.

Närbild på en röd ros. En kyrkogård syns suddigt i bakgrunden.

Samtalsgrupper för sörjande

Sorgegrupper för dig som har förlorat någon närstående.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Ring, mejla eller chatta helt anonymt med en präst.