Babycafé i Olaus Petri församling i Örebro med sångstund, lek och fika.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Körer i Ängskyrkan

I Ängskyrkan finns körgrupper för både barn, ungdomar och vuxna.

Småbarnskörer i Ängskyrkan

Nottaggarna

Tisdagar 15.00-17.00.
För barn som är 7–9 år. Pannkakor, körsång och pyssel. Vi lär oss god sångteknik, notläsning, gehör och framförande. Frågor och anmälan till Birgitta Ruthberg via e-post.

Birgitta Ruthberg

Birgitta Ruthberg

Botkyrka församling

Musiker, Ängskyrkan

För äldre barn i Ängskyrkan

Tondropparna

Tisdagar 15.00-17.00
För barn i åldern 10-12 år. Pannkakor, körsång och pyssel. Vi lär oss god sångteknik, notläsning, gehör och framförande. Frågor och anmälan till Birgitta Ruthberg via e-post.

Birgitta Ruthberg

Birgitta Ruthberg

Botkyrka församling

Musiker, Ängskyrkan

Ungdomskör i Ängskyrkan

Ungdomskören

Onsdagar 17.00-18.00
För ungdomar i åldern 13 år och uppåt. Vi sjunger musik från blandade genrer, allt från enstämmigt till flerstämmigt. Inga förkunskaper krävs förutom viljan att sjunga! Frågor och anmälan till Birgitta Ruthberg via e-post.

Birgitta Ruthberg

Birgitta Ruthberg

Botkyrka församling

Musiker, Ängskyrkan

Ängskyrkans vuxenkörer

Ängskören

Onsdagar 19.15-21.00
Vuxenkör för dig med lite sångvana. Vi sjunger alla genrer, både i gudstjänster, konserter och större verk. Hör av dig för provsjungning! För mer info och anmälan, kontakta Birgitta Ruthberg.

Birgitta Ruthberg

Birgitta Ruthberg

Botkyrka församling

Musiker, Ängskyrkan