Körer i Ängskyrkan

I Ängskyrkan finns körgrupper för både barn, ungdomar och vuxna.

Småbarnskörer i Ängskyrkan

Nottaggarna

Tisdagar 16.20-17.15 – Start v 35, 7/9
För barn som är 7–9 år. Pannkakor, körsång och pyssel. Vi lär oss god sångteknik, notläsning, gehör och framförande. Frågor och anmälan till Birgitta Ruthberg via e-post.

För äldre barn i Ängskyrkan

Tondropparna

Tisdagar 15.30-16.15 – Start v 36, 7/9
För barn i åldern 10-12 år. Pannkakor, körsång och pyssel. Vi lär oss god sångteknik, notläsning, gehör och framförande. Frågor och anmälan till Birgitta Ruthberg via e-post.

Ungdomskör i Ängskyrkan

Ungdomskören

Onsdagar 17.00-18.00 – Start v 37, 15/9
För ungdomar i åldern 13 år och uppåt. Vi sjunger musik från blandade genrer, allt från enstämmigt till flerstämmigt. Inga förkunskaper krävs förutom viljan att sjunga! Frågor och anmälan till Birgitta Ruthberg via e-post.

Ängskyrkans vuxenkörer

Ängskören

Onsdagar 19.15-21.00 – Start v 37, 15/9
Vuxenkör för dig med lite sångvana. Vi sjunger alla genrer, både i gudstjänster, konserter och större verk. Hör av dig för provsjungning! För mer info och anmälan, kontakta Birgitta Ruthberg.

kör från världens alla hörn

Torsdagar 19.00-21.00 – Start v 40, 7/10
En helt nystartad kör där musiken blir vårt gemensamma språk! Ta med en sång från ditt hemland, vi sjunger melodier från hela världen, både kristna, värdsliga och populära sånger. Alla är välkomna! För mer info och anmälan, kontakta Birgitta Ruthberg.