Tumba kyrkas altartavla

Tumba kyrkas historia

Redan på 1920-talet beslutade Tumba kyrkliga syförening att aktivt arbeta för att en lokal kyrka skulle byggas. I början av 1970-talet stod Tumba kyrka slutligen klar.

I Tumba fanns en prästgård, men närmaste kyrka var Botkyrka kyrka. Församlingsborna i Tumba tyckte att vägen dit var väl lång. Kyrkligt intresserade började därför diskutera ett kapellbygge i Tumba. Både män och kvinnor engagerade sig i denna fråga. I syföreningen Myran beslöt man redan 1928 att ändra sitt namn till Tumba kyrkliga syförening och att aktivt arbeta för att ett bygge skulle komma till stånd. Därmed låg damerna något före herrarna, som först 1929 bildade Stiftelsen för Botkyrka församlings kapellbygge i Tumba. Samarbetet mellan dem har genom åren dock alltid varit gott.

Man samlade in pengar till kapellbygget och diskuterade utformningen av detsamma. Så kom världskriget och fördröjde det hela. Först 1972 beslöt kyrkoråd och kyrkofullmäktige att bygga en kyrka, och den 9 december 1973 invigdes Tumba kyrka.

Både syföreningen och stiftelsen lever ännu kvar i Tumba kyrka. Stiftelsen heter numera Tumba kyrkas vänner och samlar fortfarande in medel till kyrkan, men vill framför allt verka för att utveckla ett större lekmannaengagemang och ta aktiv del i hela kyrkans verksamhet.

Syföreningen var aktiv fram till 2012, huvudsakligen för att umgås, och har under åren skänkt många textila gåvor till kyrkan, men även glasmålningen i kyrkorummet. Hösten 2012 upplöstes föreningen.