Meny

Norra Botkyrkas personal

Angelica Abraham

Angelica Abraham

Botkyrka församling

Fritidsledare, Norra Botkyrka

Rebecca Andreassen

Rebecca Andreassen

Botkyrka församling

Präst, Norra Botkyrka

Kenneth Cliffordsson

Kenneth Cliffordsson

Botkyrka församling

Vaktmästare, Norra Botkyrka

Tanja Conradsson

Tanja Conradsson

Botkyrka församling

Vaktmästare, Norra Botkyrka

Helena Enoksson

Helena Enoksson

Botkyrka församling

Präst, Leg psykoterapeut, Norra Botkyrka

Mer om Helena Enoksson

Handledare och lärare i psykoterapi

Elisabeth Haag

Elisabeth Haag

Botkyrka församling

Organist, Norra Botkyrka

Paula Hagel

Botkyrka församling

Finskspråkig, Norra Botkyrka, Präst

Tobias Helldin

Tobias Helldin

Botkyrka församling

Norra Botkyrka, Musiker

Nidal Mamo

Nidal Mamo

Botkyrka församling

Norra Botkyrka, Fritidsledare

Djvana Mikhaylova

Djvana Mikhaylova

Botkyrka församling

Norra Botkyrka, Vaktmästare

Ximena Munoz

Ximena Munoz

Botkyrka församling

Norra Botkyrka, Fritidsledare

Carolina Nilsson

Carolina Nilsson

Botkyrka församling

Distriktsledare, Norra Botkyrka, Diakon

Johannes Nunez

Johannes Nunez

Botkyrka församling

Fritidsledare, Norra Botkyrka

Peter Nygren

Peter Nygren

Botkyrka församling

Norra Botkyrka, Diakon

Susanne Stuedahl

Susanne Stuedahl

Botkyrka församling

Diakon, Norra Botkyrka

Mer om Susanne Stuedahl

Tjänstledig

Anne Sörman

Anne Sörman

Botkyrka församling

Präst, Norra Botkyrka

Ingemar Sörqvist

Ingemar Sörqvist

Botkyrka församling

Präst, Norra Botkyrka

Elias Tony

Elias Tony

Botkyrka församling

Projektledare , Norra Botkyrka

Ljuset kyrka
Tomtbergavägen 16
Hallunda

Botkyrka kyrka
S:t Botvidsväg 27
Norsborg

Postadress:
Botkyrka församling
Box 240
147 01 Tumba