Urngravar med gravstenar på en grön gräsmatta. I bakgrunden syns en blå himmel och träd med gula löv.

Minneslund eller grav

Helt anonymt i minneslund, traditionell grav med gravrätt eller askgravplats/lund med begränsad gravrätt. Mer information finns i listan längst ner på sidan.

Kistgravar och urngravar

Den individuella graven ger de efterlevande möjlighet att vara med vid gravsättningen och att ha en gravsten eller annan gravanordning samt att plantera växter på graven. 

Kistgravar finns på Lilla Dalens begravningsplats och på Botkyrka kyrkogård. Urngravar finns både på Botkyrka kyrkogård, Tullinge parkkyrkogård och Lilla Dalens begravningsplats.

Askgravplats

Askgravplatser är en individuell grav med begränsad gravrätt. Ansvaret för gravplatsens gravsten, utsmyckning och skötsel är helt och hållet kyrkogårdsförvaltningens, men plats finns för besökares egna lösa blommor. Man betalar en engångsavgift för detta i samband med upplåtelsen.

Askgravplatser finns idag på Botkyrka kyrkogård och Lilla Dalens begravningsplats.

Askgravlund

En askgravlund finns på Tullinge parkkyrkogård. Till det yttre kan den påminna om en minneslund, men här finns namn på de avlidna. Man kan välja att få namnet på en plakett som sätts på muren som omger lunden, eller på ett glaslöv på det stiliserade träd som står i platsens mitt. Lunden sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Plats finns för blommor och ljus.

Minneslund

Minneslunden är ett anonymt begravningssätt. Många tycker att det förenklar för de efterlevande när det gäller skötsel av gravplatsen. Andra har svårt att få utlopp för sin sorg om de inte har en "vanlig grav" att gå till. En askgravplats, urngrav eller kistgrav är i så fall ett bättre val.

I en minneslund får man inte sätta upp gravstenar eller plantera växter. Däremot får man sätta lösa blommor och tända ljus på avsedd smyckningsplats. Kyrkogårdsförvaltningen plockar bort vissna blommor och hållare för utbrända ljus så att smyckningsplatsen alltid är välvårdad.

Minneslund finns på Botkyrka kyrkogård, Tullinge parkkyrkogård och Lilla Dalens begravningsplats.

Svårt att bestämma dig?

Om ni som anhöriga är tveksamma om val av gravplats, kan det vara klokt att inte ha så bråttom med gravsättningen. Det finns tid att tänka efter och låta beslutet mogna fram. När det gäller urna medger lagen att man väntar upp till ett år med gravsättningen. Under tiden förvaras urnan avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen.

Botkyrka kyrkogård

Botkyrka kyrkogård har byggts ut i tre etapper. Den äldsta runt kyrkan användes redan när kyrkan byggdes i början av 1100-talet. Kring 1920 byggdes den ut åt väster och ytterligare en etapp tillkom på 1960-talet. 2018 invigdes minneslunden och askgravplatserna söder om kyrkan. På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, minneslund och askgravplatser. Den äldsta gravstenen är från 1600-talet.

Lilla Dalens begravningsplats

Lilla Dalen är en religionsneutral begravningsplats som inte innehåller några religiösa symboler.

Tullinge Parkkyrkogård

Tullinge kyrka invigdes 1958 och då togs även kyrkogården i bruk. Denna ligger högt på Örnberget med utsikt ut över Tullingesjön. Här finns urngravar, minneslund och askgravlund.