Foto: Daniel Claesson

Botkyrka kyrkogård

Botkyrka kyrkogård är den äldsta begravningsplatsen i Botkyrka. Den ursprungliga kyrkogården är omgärdad av en stenmur, Bogårdsmuren.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Nu startar arbetet med att utvidga Lilla Dalens begravningsplats. Här ska det bli nya kist- och urngravar, särskilda gravplatser, ceremoniplatser och en barnlund. Läs mer om arbetet.
  • Under perioden 1 maj till 30 september är det inte tillåtet med levande ljus på gravplatserna, av säkerhetsskäl. Ta därför hem alla ljuslyktor senast 30 april.
  • P-skiva och 4 timmars parkering gäller på Lilla Dalens parkeringsplatser. Parkering är endast tillåten på anvisade P-platser. Se till att din p-skiva ligger synlig vid vindrutan så att du inte får onödiga böter.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser. 

Gravkoret på kyrkogården i nordväst byggdes för familjen Johan Liljencrantz, som tidigare hade sitt residens på Sturehov. Det ristades av CG Gjörwell och byggdes år 1807.

I sydost ligger gravkoret som byggdes år 1843 av familjen Carl Piper på Sturehov. Likaså i kyrkogårdens sydöstra hörn finns ett gravkor från 1953. Detta tillhör familjen Wåhlin på Hallunda gård.

Botkyrkamonumentet

Till höger om ingången till kyrkan finns en kopia i sandsten av Botkyrkamonumentet. Originalet återfinns på Historiska muséet i Stockholm. Monumentet är utformat som en kyrkobyggnad med absid på ena kortsidan. Men monumentet kan också uppfattas som en gravkista, där absiden istället blir en utbuktning för den dödes huvud. Inskrifterna på latin och i runor tyder på att den Björn som nämns är identisk med Botvids bror Björn som lät uppföra träkyrkan vid Hammarby år 1129

Kyrkogården

På kyrkogården närmast kyrkan finns gamla gravar, den äldsta från 1600-talet. Här finns större köpegravar men också mer anspråkslösa allmängravar.

Kyrkogården är utbyggd i två etapper. Den första på 1920-talet och den andra i slutet av 1950-talet. Här finns kvarter för både kistor och urnor med tidstypiska gravanordningar. Både större köpegravar och allmängravar. 

En minnesplats för botkyrkabor som omkom i estoniakatastrofen finns på den nyare delen av kyrkogården. Där finns även en vacker meditationsplats där besökare kan promenera eller sitta ned en stund för eftertanke och vila.

Söder om kyrkan finns minneslunden och askgravplatserna. Här finns även spår av det som en gång var Botkyrka by.

Gravsättning i urn- och kistgrav erbjuds idag i den nyare delen av kyrkogården.