Tullinge parkkyrkogård

Få begravningsplatser möter besökaren med en sådan naturens skönhet och en sådan påminnelse om människans förgänglighet och tidens gång.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Förändrade restriktioner från 1 juli. Enligt regeringens beslut kommer 20 personer kunna närvara vid begravning  i Lilla dalens ceremonilokal endast 14 deltagare. Vid gravsättning utomhus från 1 juli kan 600 personer delta.
  • Vi söker gravrättsinnehavare! Nu uppdaterar vi våra register och vill komma i kontakt med gravrättsinnehavare eller anhöriga till gravplatser där vi saknar kontaktuppgifter. På de gravar som berörs finns en grön skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. En lista på alla berörda gravplatser finns här.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Botkyrka kyrkogårds minneslund. Den planerade smyckesplatsen för blommor och plats för ljuständning har som mycket annat försenats under 2020. Vi ser fram emot att se minneslunden klar under 2021.
  • De stora höga tujahäckarna på Botkyrka kyrkas mellandel har tagits bort och kommer att ersättas med nya. Många gravstenar har haft den gamla häcken som stöd och riktas nu upp för att kunna stå stadigt.
  • Vi går nu mot sommar och det är inte längre tillåtet att tända ljus på kyrkogårdar och begravningsplatser. Detta gäller fram till 1 oktober. För att inga misstag ska ske är det heller inte tillåtet att ha gravlykta eller oljeljus på graven under denna tid. Dessa  kommer att städas bort av vår personal. Saknar du din lykta kan du kontakta personalen på plats så får du hjälp att hitta den.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser

Tullinge parkkyrkogård, som omger Tullinge kyrka, invigdes år 1974. 

I kyrkogårdens omedelbara närhet finns ett gravfält från järnålderns senare del, säkert delvis från tiden strax före kristendomens ankomst till bygden.

I den del kyrkogården inte omges av gravfältet eller av naturliga avgränsningar i terrängen finns  en kallmur av stora enkelt tuktade stenar. Stora vackra träd finns över hela området, något som ytterligare förstärker intrycket av tidlöshet.

På kyrkogården finns enbart kvarter med urngravar. Bakom kyrkan, vid en liten vacker damm finns minneslunden. Askgravlunden ligger på den mer plana delen av kyrkogården.

Minneslunden i Tullinge parkkyrkogård