Tullinge parkkyrkogård

Få begravningsplatser möter besökaren med en sådan naturens skönhet och en sådan påminnelse om människans förgänglighet och tidens gång.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Botkyrka kyrkogårds minneslund. Den planerade smyckesplatsen för blommor och plats för ljuständning har som mycket annat försenats under 2020. Vi ser fram emot att se minneslunden klar under första halvåret 2021.
  • Paradgången på Botkyrka kyrkogård kommer att renoveras med början i mitten av oktober. Nivåskillnader kommer rätas upp, rabatter och häckar snyggas till. 
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser

Tullinge parkkyrkogård, som omger Tullinge kyrka, invigdes år 1974. 

I kyrkogårdens omedelbara närhet finns ett gravfält från järnålderns senare del, säkert delvis från tiden strax före kristendomens ankomst till bygden.

I den del kyrkogården inte omges av gravfältet eller av naturliga avgränsningar i terrängen finns  en kallmur av stora enkelt tuktade stenar. Stora vackra träd finns över hela området, något som ytterligare förstärker intrycket av tidlöshet.

På kyrkogården finns enbart kvarter med urngravar. Bakom kyrkan, vid en liten vacker damm finns minneslunden. Askgravlunden ligger på den mer plana delen av kyrkogården.

Minneslunden i Tullinge parkkyrkogård