Tullinge parkkyrkogård

Få begravningsplatser möter besökaren med en sådan naturens skönhet och en sådan påminnelse om människans förgänglighet och tidens gång.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Nu startar arbetet med att utvidga Lilla Dalens begravningsplats. Här ska det bli nya kist- och urngravar, särskilda gravplatser, ceremoniplatser och en barnlund. Läs mer om arbetet.
  • Under perioden 1 maj till 30 september är det inte tillåtet med levande ljus på gravplatserna, av säkerhetsskäl. Ta därför hem alla ljuslyktor senast 30 april.
  • P-skiva och 4 timmars parkering gäller på Lilla Dalens parkeringsplatser. Parkering är endast tillåten på anvisade P-platser. Se till att din p-skiva ligger synlig vid vindrutan så att du inte får onödiga böter.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser. 

Tullinge parkkyrkogård, som omger Tullinge kyrka, invigdes år 1974. 

I kyrkogårdens omedelbara närhet finns ett gravfält från järnålderns senare del, säkert delvis från tiden strax före kristendomens ankomst till bygden.

I den del kyrkogården inte omges av gravfältet eller av naturliga avgränsningar i terrängen finns  en kallmur av stora enkelt tuktade stenar. Stora vackra träd finns över hela området, något som ytterligare förstärker intrycket av tidlöshet.

På kyrkogården finns enbart kvarter med urngravar. Bakom kyrkan, vid en liten vacker damm finns minneslunden. Askgravlunden ligger på den mer plana delen av kyrkogården.

Minneslunden i Tullinge parkkyrkogård