Tullinge kyrka. Altarkors. Tända ljusstakar. Ljus från takfönster
Foto: Ann-Christine Blixth

Interiör Tullinge kyrka

Detta är en omtyckt plats för såväl söndagsgudstjänster som vid livets högtider. Många möts varje år vid dop, vigslar, konfirmation och för att ta farväl vid begravningar.

Kyrkans interiör är enkel och har en vänlig inbjudande karaktär. Korväggen domineras av ett rödmålat kors med guldstrålar, utfört av konstnären Ingvar Jörpeland i samband med en inre ombyggnad och upprustning 1983. Kordelen markeras genom att den ligger två trappsteg högre än det övriga rummet. Det välvda innertaket är av virke från trakten och är behandlat med äggtempera.

Altaret står fast mot korväggen och är murat av tegel, altarskivan är av kalksten.

Gert Karlsson har tillverkat och skänkt dopfunten, som är gjord av trä. Skålens silver är utvunnet ur kilometervis av gammal biograffilm.

I kyrkan finns två tavlor; Birgittas uppenbarelse av Mina Carlsson-Bredberg och Gravläggning av Walter Köhler