Gravskötsel
Foto: Michael Hjelt/Ikon

Gravskötsel

Du som är gravrättsinnehavare kan själv ordna skötseln av gravplatsen. Du kan även låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om skötseln åt dig.

Riksdagen har beslutat att gravskötseln inte får ingå i begravningsavgiften.
Du som är gravrättsinnehavaren kan därför välja mellan att sköta graven själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om gravskötseln mot en låg avgift. Vi erbjuder även planteringar, tvättning och riktning av gravsten m.m.

Beställa gravskötsel

Du hittar beställningssedel för skötsel längre ner på denna sida. Har du frågor? Ring då till kyrkogårdsförvaltningen på telefon 08-530 222 75.

Om du är gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen är angelägen om att få kontakt med samtliga gravrättsinnehavare. Hör därför gärna av dig till oss (08-530 222 75) så vi kan stämma av adressuppgifter och uppdatera våra register, samt erbjuda er hjälp i olika frågor.