Gravskötsel
Foto: Michael Hjelt/Ikon

Gravskötsel

Du som är gravrättsinnehavare är ansvarig för skötseln och smyckningen av gravplatsen. Du kan även låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om skötseln åt dig.

Riksdagen har beslutat att gravskötseln inte får ingå i begravningsavgiften.
Du som är gravrättsinnehavaren kan därför välja mellan att sköta graven själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om gravskötseln mot en låg avgift. Vi erbjuder även planteringar, tvättning och riktning av gravsten m.m.

Beställa gravskötsel

Du hittar beställningssedel för skötsel bland nedladdningsbara dokument. Har du frågor? Ring då till kyrkogårdsförvaltningen på telefon 08-530 222 75.

Gravdekorationer

Gravplatsen kan upplevas som en länk till den avlidne och hur man vill smycka den varierar från person till person, men har också traditionella rötter. För att begravningsplatsen ska kunna upplevas som en rofylld och värdig plats av så många som möjligt behöver vi följa vissa gemensamma regler:

  • Levande ljus är tillåtna från 1 oktober till 30 april - aldrig marschaller. Ljuslyktor av trä kommer tas bort av säkerhetsskäl.
  • Batteri- och solcellsdrivna ljus är tillåtna året om på kist- och urngravar. På övriga platser som förvaltningen ansvarar för tas det bort.
  • Blinkande ljusslingor och lysande figurer är inte tillåtna
  • Lösa dekorationer som kan orsaka skada vid gräsklippning och trimning tas bort av arbetsmiljöskäl
  • Redskap och vattenkannor m.m. får inte förvaras på gravplatsen
  • Tänk på att gravljus ovanpå eller nära gravsten kan orsaka svåra skador på stenen då stearin och olja lätt tränger in i stenen och är mycket svår att ta bort.

Om du är gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen är angelägen om att få kontakt med samtliga gravrättsinnehavare. Hör därför gärna av dig till oss (08-530 222 75) så vi kan stämma av adressuppgifter och uppdatera våra register, samt erbjuda er hjälp i olika frågor.