Ängskyrkan interiör

Kyrksalen är utformad så att församlingen sitter som i en halvcirkel mot altaret, som står vid en skärmvägg i ett av kyrkans hörn.

Ingången är i hörnet, diagonalt mot altaret. Bakom skärmväggen finns ett litet kapell, avsett för mindre samlingar. En liten läktare finns över ingången, avsedd för musiker, kör eller sångsolister. Kyrkan har ca 150 sittplatser. Vid stora gudstjänster kan en vikvägg öppnas och ger plats för ytterligare 70 personer.

Altartavla
Altartavlan är utformad av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse och vävd av Ulla Parkdahl. Temat för tavlan är Sv Psalm 617 "Vi är ett folk på vandring". Vägen är gången från kyrksalens entré till altaret och vidare genom altartavlan med dess olika rastplatser till det saliga livets land.

Ljusbärare
Ljusbäraren är utformad av en av medlemmarna i Ängskyrkans missionsförening, Jan-Eric Lindström och tillverkad av smeden Jan Johansson från Åkerby gård i Grödinge.

Dopfunt
Dopfunten är ritad av kyrkans arkitekt, och dopskålen är utformad av konststuderande Sofia Björkman, Stockholm. Skålen knyter an till dopfuntens form och sätts i dopfunten vid dopgudstjänster. I annat fall pryds den av en konstglasskål, tillverkad av Skansens glashytta, skänkt av Günter och Birgitta Hartstock.
 
Sven X:et Erixson
I Ängskyrkan finns pappersmålningar av Sven X:et Erixson. De två änglarna gjorde X:et 1921 som ett förslag till utsmyckning av ett mausoleum. X:et tänkte sig att dessa änglar skulle sväva högt uppe i en kupol mellan fönster och det är av den anledningen som han gjort dem avlånga. När vi ser dem underifrån får de på ett sätt en "sannare" proportion. Den pappersmålning som påminner om ett kyrkfönster har en starkare anspelning även om dess exakta innebörd är dold för oss. Den vita duvan symboliserar anden och dopet. Bilden kan vara en gestaltning av händelsen då Jesus bärs fram i templet, 40 dagar gammal och välsignas av Symeon. Målningarna har deponerats av X:et sällskapet.

Olle Nyman
Konstnären Olle Nyman från Saltsjö-Duvnäs har deponerat ett krucifix av sten och silver. Det har trots sitt lilla format en monumental tyngd över sig.