Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten inom församlingen. I uppdraget ingår att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen, samt ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet

Kyrkogårdsutskottet 2018-2021

Ledamöter
Carola Norén (s) ordförande
Sven-Anders Bengtsson (kr) vice ordförande
Gudrun Carlsson (s)
Ann-Mari Lindmark (s)
Ann-Cathrin Ax (posk)
Margareta Wijkström, begravningsombud

Ersättare
Taina Virta (s)
Johan Ax (posk)
Helle Larsson (ba)