Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten inom församlingen. I uppdraget ingår att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen, samt ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet

Kyrkogårdsutskottet 2022-2025

Ledamöter
Carola Norén (s) ordförande
Johan Ax (posk) vice ordförande
Gudrun Carlsson (s)
Camilla Frejman (kr)
Östen Granberg (sd)

Ersättare
Taina Virta (s)
Katarina Ax (posk)
Helle Larsson (ba)
Anders Thorén (tbf)
Lars Holmberg (sd)