Foto: Daniel Claesson

Sankt Botvid - hela Botkyrkas helgon

Botvid har bland annat gett namn åt Botkyrka kommun, Botkyrka församling och Botkyrka kyrka. Han avbildas ofta med en fisk och en yxa i sina händer.

Legenden om Sankt Botvid

”Den helige Botvid föddes i Sverige av hedniska föräldrar. När han blev vuxen ville Botvid förtjäna sitt bröd och åkte därför på handelsresa till England. Botvid hyrde ett rum hos en präst. Prästen förstod att Botvid inte var bekant med kristendomen och undervisade därför honom om den kristna tron.”

Så inleds legenden om Sankt Botvid. Läs hela berättelsen.

Logga för Sankt Botvids pilgrimsled

Legenden om Sankt Botvid

Den utförligaste berättelsen om Botvids liv återfinns i Dredenmanuskriptet. Här finns en fullständig översättning av denna berättelse som gjordes 1955 av Tryggve Lundén.

Med fisk och yxa i sina händer

Botvid har bland annat gett namn åt Botkyrka kommun, Botkyrka församling och Botkyrka kyrka. Botvid avbildas ofta med en fisk och en yxa i sina händer. Dessa symboliserar två viktiga händelser ur Botvidslegenden. Fisken påminner om när Botvid fångar en så stor mängd fisk att båtarna blev fulla. Yxan är från när Botvid frigav en slav. Natten efter frisläppandet dödar slaven Botvid med en yxa.

Botkyrka kyrka

Botkyrkas äldsta kyrka har anor från 1100-talet. Från början byggdes en träkyrka där dagens stenkyrka står. Träkyrkan byggdes av Botvids bror Björn till minne av Botvid. Stenkyrkan invigdes 1176 och fick sin nuvarande form under 1400-talet. Sankt Botvids gravplats är i Botkyrka kyrka.

Utanför ingången till kyrkan finns en kopia av Botkyrkamonumentet, vars original finns på Historiska muséet i Stockholm. Monumentet är utformat som en kyrkobyggnad med absid på ena kortsidan. mmonumentet kan också uppfattas som en gravkista.

Sankt Botvids pilgrimsled

2017 invigdes Sankt Botvids pilgrimsled, en ca 8 km lång vandringsled som sträcker sig mellan Botkyrka kyrka och Salems kyrka. Vandringsleden har sex meditionationsplatser, som kretsar kring Botvidslegenden. Pilgrimsleden är framtagen av Botkyrka församling och Salems församling.

Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka är församlingens äldsta kyrka, med rötter från 1100-talet. Kyrkan har under lång tid varit en pilgrimskyrka och ligger än i dag vid "den stora landsvägen" E4/E20 där de flesta som lämnar Stockholm söderut passerar.

Sankt Botvids pilgrimsled

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Vandringsleden är ca 8 km lång.

Prästen Ingemar sitter i en eka inne i Botkyrka kyrka. Han håller i ett metspö och har precis fångat en fisk.

Aktiviteter med tema Sankt Botvid

Kommande pilgrimsvandringar, föreläsningar, konserter och annan verksamhet kopplad till Botkyrkas helgon.

Filmer om Botvid

Här hittar du flera filmer som bland annat handlar om Botvid och Botvidslegenden.