Sorgegrupp för unga

Gruppsamtal för unga mellan 8 och 17 år som mist någon närstående.

Sorg är inte farlig, sorgen har en uppgift, att placera om det du har förlorat, så att det får en annan plats i ditt liv. Att gå i sorgegrupp och få prata om det svåraste du kanske varit med om är viktigt. Du får känna samhörighet med andra som varit med om samma sak och i gruppen blir det onormala normalt.

I Botkyrka församling erbjuder vi tillsammans med Huddinge pastorat sorgegrupper för barn och unga som har förlorat någon närstående. Vi samverkar även med andra församlingar i stiftet. Det finnas många fördelar med att gå i en sorgegrupp, där får du träffa andra som är i en liknande situation. I gruppen får du prata och reflektera kring dina känslor och känna att du inte är ensam. Åldern i gruppen kan variera lite beroende på behov och mognad. Innan gruppen startar kommer vi att träffa alla deltagare enskilt. Du behöver inte ha en religiös bakgrund eller en kristen tro för att delta i våra grupper. Alla är välkomna.

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Nästa sorgegrupp

Vi har en sorgegrupp varje år. Det innebär att det kan dröja en termin från att ni anmält er tills gruppen kommer igång. 

Hur går det till?

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.

Gruppen träffas vid 10-12 tillfällen, en gång i veckan. Träffarna leds av gruppledare som har utbildning i sorgebearbetning för barn. Varje träff har ett förbestämt tema. Vårdnadshavare erbjuds att gå i en grupp parallellt.

När och var?

I vårt soregstöd för barn och unga sammarbetar vi med Huddinge pastorat, träffarna kan därför vara antingen i Tumba eller i Huddinge. Vi ses på eftemiddagar, efter skoltid.

Frågor eller anmälan

Har ni frågor eller vill ni anmäla er till en sorgegrupp för barn och unga?
Kontakta diakon Åsa Dysholm:

Sorgegrupp för vuxna som förlorat en närstående

Botkyrka församling erbjuder gruppsamtal för dig som är vuxen och vill bearbeta din sorg.

Någon att prata med

Det kan finnas många skäl till att vilja prata med en diakon eller präst. Samtalen sker under tystnadsplikt och kan handla om många olika saker.