Läger för barn och ungdomar på Sollidens kursgård utanför Örebro.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sorgegrupp för unga

Gruppsamtal för unga mellan 10 och 17 år som mist någon närstående.

Botkyrka församling erbjuder sorgegrupper för unga som har förlorat någon närstående.

Det finnas många fördelar med att gå i en sorgegrupp. Där får du träffa andra som är i en liknande situation. I gruppen får du prata och reflektera kring dina känslor och känna att du inte är ensam. Åldern i gruppen kan variera lite beroende på behov och mognad. Innan gruppen startar kommer vi att träffa alla deltagare enskilt.

Du behöver inte ha en religös bakgrund eller en kristen tro för att delta i våra grupper. Alla är välkomna.

Tid och plats

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.

Gruppen startar när det finns tillräckligt många anmälda. Det innebär att det kan dröja en termin från att ni anmält er tills gruppen kommer igång. Om du vill gå är det viktigt att du anmäler dig.

Vi träffas antingen i våra lokaler för sorg och samtal i Tumba kyrka eller i anslutning till någon av församlingens andra kyrkor.

Samtalsledare

Vi som leder gruppen är anställda i Botkyrka församling och har alla utbildning eller fortbildning i att arbeta med sorg och kris.

Frågor eller anmälan

Kontakta Åsa Dysholm på telefon 08-530 222 79 eller via epost.