Sorgegrupp för unga

Gruppsamtal för unga mellan 9 och 17 år som mist någon närstående.

Botkyrka församling erbjuder sorgegrupper för unga som har förlorat någon närstående.

Det finnas många fördelar med att gå i en sorgegrupp. Där får du träffa andra som är i en liknande situation. I gruppen får du prata och reflektera kring dina känslor och känna att du inte är ensam. Åldern i gruppen kan variera lite beroende på behov och mognad. Innan gruppen startar kommer vi att träffa alla deltagare enskilt.

Du behöver inte ha en religiös bakgrund eller en kristen tro för att delta i våra grupper. Alla är välkomna.

En sorgegrupp startar när det finns tillräckligt många anmälda. Det innebär att det kan dröja en termin från att ni anmält er tills gruppen kommer igång. Om du vill gå är det därför viktigt att du anmäler dig.

Nästa sorgegrupp startar i januari 2022

I slutet av januari planerar viatt starta en sorgegrupp för barn i åldern 9-14. Gruppen träffas under tio tisdagar i Tumba kyrka.

Kommande sorgegrupp för ungdomar

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.

Vi planerar även att starta en ny sorgegrupp för äldre ungdomar. Den kommer att starta under våren eller till hösten, beroende på när vi har tillräckligt många anmälda..

Samtalsledare

Vi som leder gruppen är anställda i Botkyrka församling och har alla utbildning eller fortbildning i att arbeta med sorg och kris.

Frågor eller anmälan

Har ni frågor eller vill ni anmäla er till en sorgegrupp för barn och unga? Kontakta diakon Åsa Dysholm: