Foto: Maria Svensk/IKON

Öppna mötesplatser

Till våra öppna mötesplatser är du välkommen så ofta du vill och kan.

verksamheter och gudstjänster

Med anledning av gällande direktiv pausar vi många av våra gupper och gudstjänster. Istället har vi öppna kyrkor och möjlighet till stödsamtal. Vi följer gällande direktiv och rekommendationer. Läs mer här.