Foto: Maria Svensk/IKON

Öppna mötesplatser

Till våra öppna mötesplatser är du välkommen så ofta du vill och kan.

Antal personer i våra lokaler

Just nu har vi begränsat hur många personer som får vistas i våra lokaler. Detta gäller även vid privata sammankomster. Mer information hittar du här.