Foto: Maria Svensk/IKON

Öppna mötesplatser

Till våra öppna mötesplatser är du välkommen så ofta du vill och kan.

Våra verksamheter och gudstjänster pausas t.o.m. 22/12

Med anledning av de nya direktiven pausar vi våra gupper, gudstjänster och andra verksamheter. Istället har vi öppna kyrkor och möjlighet till stödsamtal. Läs mer här.