Foto: Maria Svensk/IKON

Öppna mötesplatser

Till våra öppna mötesplatser är du välkommen så ofta du vill och kan.

Ändrade restriktioner sedan 1 juni

Sedan 1 juni får vi samla fler människor vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar, både inomhus och utomhus, så länge alla sitter på anvisad plats.

I våra kyrkor innebär det att vi kan vara 50 deltagare. Undantag är Ljusets kyrka, det det max kan vara 30 personer inklusive personal och i Lilla Dalens kapell, där det max kan vara 18 personer inklusive personal.

Vid minnesstunder och dopkalas i våra lokaler gäller tills vidare regeln om max 8 personer, även efter 1 juni.

Vid friluftsgudstjänster och andra aktiviteter utomhus får 100 personer samlas (upp till 500 om alla har anvisade platser). Se verksamheter i sommar.