Foto: Ola Johansson/IKON

Dopgudstjänsten

Läs om hur en dopgudstjänst går till och få tips på psalmer och sånger som kan sjungas under dopet.

Kanske är det ett syskon som får i uppdrag att sätta igång kyrkklockorna innan gudstjänsten börjar.

I procession går familjen längs mittgången, fram till dopfunten. Sedan sjunger alla tillsammans en psalm. Det känns naturligt att sedan uttrycka sin tacksamhet för barnen och livet, och att be Gud om hjälp att vara goda föräldrar.

Namnet

Sedan läser någon berättelsen om Jesus och barnen (Markusevangeliet 10:13-16) Prästen frågar efter barnets namn. Högtidligt får någon av föräldrarna yttra namnet, den första gång det sägs i ett officiellt sammanhang.

Så kommer prästen fram och lägger handen på barnets huvud och ber. Bönen är en vädjan till Gud om beskydd för allt ont och farligt i världen. Här bär vi fram vår oro inför framtiden och ber om hjälp för det nyfödda barnet.

”Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hennes/hans namn i Livets bok
och bevara henne/honom i ditt ljus,
nu och alltid.
Amen.”

Många präster gör tre korstecken, ett på barnets panna, ett på munnen och ett på hjärtat. Tankar, ord och handlingar, hela den lilla personen är omsluten av våra böner.

Ur Bibeln läser någon sedan berättelsen om hur Jesus anförtrodde lärjungarna uppdraget att ge dopet till alla människor och undervisa dem om Guds kärleksfulla vilja för världen.

Dopvattnet

Då själva dopakten närmar sig hälls dopvattnet upp i dopfunten. Kanske är det storebror eller storasyster som med högtid och allvar lyfter kannan med dopvatten. ”O Gud, du som i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv”. Det ber prästen samtidigt som vattnet hälls i dopfunten.

Församlingen står nu upp och stämmer in i kyrkans dopbekännelse, den som också kallas för trosbekännelsen. Den formulerades redan på 300-talet och används vid varje dop och nästan varje högmässa. Ofta får föräldrar därefter med ett ”ja” ge ord åt sin vilja att barnet ska döpas. Prästen tilltalar sedan barnet med alla dess namn för att göra det tydligt att det är just denna lilla person, i hela hans eller hennes fullhet som nu ska döpas. Genom att tre gånger ösa vatten på barnets huvud döper prästen honom eller henne: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Här sker dopets mysterium.

Välkommen in i församlingen
Omslutet av allas kärlek lyfts det nydöpta barnet högt upp över församlingen. En ny människa, en ny framtid, ett nytt liv med Gud och andra människor. Här når glädjen sin höjdpunkt.

Efter en bön om en god framtid för barnet avslutas dopgudstjänsten med Herrens bön (Fader vår eller Vår fader) och Välsignelsen.

Psalmförslag

Det finns många olika psalmer man kan sjunga vid en
dopgudstjänst. Här nedan finns ett urval presenterat. Psalmböckerna går att låna i din kyrka.

Ur Den svenska Psalmboken med tillägg

41 Vem är det som kommer på vägen?
68 Jag tror på Gud som med sitt ord
193 Gud som haver barnen kär (kan även sjungas på melodin till ”Blinka lilla stjärna”)
210 Jag lyfter ögat mot himmelen
248 Tryggare kan ingen vara
289 Guds kärlek är som stranden
297 Härlig är jorden
379 Du som var den minstes vän
380 Fader, du som livet tänder
383 Med vår glädje över livets under
384 Ett liv ur dina händer
385 I Jesu Kristi namn vi ber
386 Upp ur vilda, djupa vatten
606 Det gungar så fint när han bär dig mitt barn
723 När du ser en droppe glittra
744 Barn och stjärnor
791 Du vet väl om att du är värdefull

Ur Psalmer i 2000-talet

900 Barnet döps i nådens hav
901 Lilla liv
928 Sov du lilla
929 När du går från dopets källa (särskilt vid vuxendop)

Ur Nya Barnpsalmboken

212 Vi tänder ett ljus

Svenska kyrkans dopmusik-spellista på Spotify

https://open.spotify.com/user/svenska-kyrkan/playlist/2WPFp66DO56PGDJOiOzc5J