Foto: Daniel Claesson

Verksamhetsråd i Tumba kyrka

Öppet forum

Verksamheten i Tumba kyrka är till för de människor som bor och verkar i området. För den som vill finns stora möjligheter att vara med och påverka hur och vad som ska göras i kyrkan. Vid Öppet forum, som hålls fyra gånger om året, är alla välkomna att göra sin stämma hörd. Här finns det utryme för diskussion och att föra fram nya idéer och förslag till förbättringar.

Verksamhetsråd

Öppet forum nominerar verksamhetsrådet, som tillsammans med arbetslaget bland annat sätter upp mål och äskar pengar hos kyrkorådet för verksamheten. Verksamhetsrådet fungerar också som ett bollplank för arbetslaget, där idéer och visioner kan födas och utvecklas.

Verksamhetsrådet 2023

Lisa Ekenberg
Monica Andersson
Inga-Britt Rova
Jan Wingren