Ängskyrkans altartavla

Ängskyrkans historia

Ängskyrkans rötter finns i korsningen Falkvägen, Broängsvägen, Vattravägen.

 

Där låg sedan 1881 missionshuset Elimsborg, som var ansluten till Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS). Efter det att verksamheten legat nere några år på 1960-talet, skedde en nystart 1967, i samma missionshus, nu kallad Broängskyrkan. 1970 flyttades en s.k. vandringskyrka till tomten och byggdes ihop med det gamla missionshuset.

1972 slöts ett samarbetsavtal med Tumba församling, som innebar att Broängskyrkan blev en del av Svenska kyrkans verksamhet, men att en missionsförening hade det direkta ansvaret för det dagliga arbetet.

Under slutet av 1980-talet blev det allt tydligare att verksamhetslokalerna i anslutning till kyrkan, framförallt för barn- och ungdomsarbetet, var för trånga. Efter förhandlingar med Botkyrka kyrkliga samfällighet, Tumba församling och EFS distrikt i Mälardalen, beslöts att en ny kyrka skulle uppföras på en tomt som anvisats av Botkyrka kommun, vid Toppvägen/Storvretsvägen. De gamla lokalerna har övertagits av studieförbundet Vuxenskolan.