Foto: Magnus Aronsson/IKON

Musik och körer

Musik ska byggas av glädje, men rymmer också sorg och vemod och livets alla skiftningar. Ibland mäktiga toner som får taket att lyfta, ibland en stilla flöjt. Vill du vara med i en kör är du välkommen, såväl ung som gammal - oavsett vem du är.

Nu fyller vi på i våra körer

Vi söker dig som vill sjunga i kör och vi lovar att det finns en kör för dig i vårt utbud! Nedan hittar du körer för alla åldrar, information om varje kör och vem du kontaktar för att anmäla dig.

Speciellt söker vi sångar till
Megakören och Maxikören, barnkörer i Tumba kyrka (just nu sjunger dessa körer i Ängskyrkan under tiden Tumba kyrka byggs om). Tondropparna och Nottaggarna, barnkörer i Ängskyrkan.

Gemensamt program för dessa körer denna termin:
Fackeltåg och musikgudstjänst söndag 27 nov
Luciatåg med djuren på Hågelby söndag 11 dec
Luciakonsert med vuxenkör tisdasg 13 dec

Lunchmusik

Sång och musik vid lunchtid, med efterföljande fika eller lunchservering.

Uppsala domkyrkas gosskör i rödgula och blåa kåpor sjunger i en fullsatt domkyrka.

Konserter i Botkyrka församling

Kommande konserter, musikgudstjänster, lunchmusik med mera.

Körer för yngre barn

I barnkören sjunger vi med hela kroppen och lär oss med tiden att sjunga i kanon och i stämmor.

Körer för äldre barn

Körer för dig som har fyllt 10 år.

Körer för ungdomar

Gospelgung, visor och musikaler... i en ungdomskör finns allt!

Körer för vuxna

Information om våra körer för vuxna