Dopets symboler

Dopvattnet
Dopvattnet har en rik betydelse. Vattnet är en symbol för livet och för levande Gud, eftersom vattnet är en förutsättning för allt liv. Vattnet är också renande och skapande; vi föds i fostervatten. Dopvattnet ska vara rent och friskt.

Dopljuset
Den som döps får ett dopljus, ofta av någon från församlingen som välkomnar den döpte. Dopljuset är en påminnelse om dopet och Jesu ord: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Johannesevangeliet 8:12)

Vi tänder ljus när hösten kommer för att lysa upp mörkret, och när vi vill ha det varmt, ljust och högtidligt. Allt detta finns hos Jesus. Dopljuset kan bli en livlång påminnelse om Jesu kärlek, värme och närhet, som ges i dopet.

Dopljuset kna man tända på dopdagen, födelsedagen, vid aftonbönen och varje gång man behöver bli påmind om tryggheten som följer med dopet.

Dopklänningen
Dopklänningen är vit och oftast mycket för lång, nästan som om man inte vuxit i den ännu. Klänningen kan få oss att tänka på  hur det lilla barnet ännu saknar kunskap och erfarenhet av vad dopet står för. Senare i livet får barnet kunskap från olika håll och vid konfirmationen ser man också konfirmanderna i vita kåpor. De har börjat växa i sina dopklänningar.

Korstecknet
Korstecknet är en gammal kristen symbol som betecknar Treenigheten, alltså Gud som fader, Son och Ande och som samtidigt påminner om  Jesu död och uppståndelse. Det visar att den som döps blir en lem i Kristi kropp och kyrka. Korstecknet är också en bild för det godas seger över det onda.

I dopritualen finns en bön som kallas Befrielsebönen:

Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.

Efter den gör prästen ett korstecken över den som ska döpas.