Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Botkyrka församling Besöksadress: Grödingevägen 4, 14730 Tumba Postadress: Box 240, 14701 Tumba Telefon:+46(8)53022200 E-post till Botkyrka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare. Men vad innebär det?

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare. Du som är innehavare kan av olika skäl (t.ex. ålder, sjukdom eller avlägset boende) vilja överlåta gravrätten till en annan person. Ta då kontakt tas med kyrkogårdsförvaltningen.

Om gravrättsinnehavaren avlider

Om den som är gravrättsinnehavare avlider måste gravrätten överlåtas till en annan person eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Det är dödsboets ansvar att inom sex månader anmäla till kyrkogårdsförvaltningen att det saknas gravrättsinnehavare för den aktuella graven.

Anmäla ny adress

Du som är gravrättsinnehavare ansvarar för gravbrevet och därmed skötseln av gravplatsen. Om du flyttar vill vi att du meddelar oss din nya adress. Vi har små möjligheter att själva hitta din nya adress. I många fall leder därför en flytt till att vi förlorar kontakten med dig.

Om du inte längre kan sköta gravplatsen

Ofta innebär en flytt att du som gravrättsinnehavare inte längre har möjlighet att sköta graven. Den kan då snabbt bli vanvårdad och det medför tyvärr i många fall att gravrätten förverkas. Gravstenen tas då bort och vi sår gräsmatta över hela graven.

Ett sätt att undvika att gravplatsen blir vanvårdad är att låta kyrkogårdsförvaltningen ta över gravskötseln. Det kan du läsa mer om på denna sida.

Har du flyttat? Anmäl din nya adress till botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se.