Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Botkyrka församling Besöksadress: Grödingevägen 4, 14730 Tumba Postadress: Box 240, 14701 Tumba Telefon: +46(8)53022200 E-post till Botkyrka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare.

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare. Innehavaren kan av olika skäl, ålder, sjukdom eller avlägset boende, önska överlåta gravrätten till någon annan person. I alla sådana fall måste kontakt tas med kyrkogårdsförvaltningen.

Även i de fall gravrättsinnehavaren avlider, måste gravrätten överlåtas till annan person eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Dödsboet är skyldigt att inom sex månader anmäla till kyrkogårdsförvaltningen att det saknas gravrättsinnehavare för den aktuella graven.

Anmäl ny adress

Du som är gravrättsinnehavare, ansvarar för gravbrevet och därmed skötseln av gravplatsen, måste hålla kyrkogårdsförvaltningen underrättad om din aktuella adress.

Vi har små möjligheter att hitta din nya adress. I många fall leder därför en flyttning till att vi förlorar kontakten. Ofta innebär en flyttning att man inte längre har möjlighet att sköta graven. Den kan då snabbt bli vanvårdad och det medför tyvärr i många fall att gravrätten förverkas. Gravstenen tas då bort och vi sår gräsmatta över hela graven.

Du kan anmäla din nya adress till

botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se