Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Gravstenar

För att sätta upp en gravsten behöver en ansökan skickas in till kyrkogårdsförvaltningen av gravrättsinnehavaren. Hur stor gravstenen får vara beror på vilken begravningsplats den ska monteras på

Botkyrka kyrkogård

 • Urngravplats, 60 cm bred, 60 cm hög
 • Stående vård enkelgrav 60 cm bred, 80 cm hög
 • Stående vård dubbelgrav110 cm bred, 80 cm
 • Kors 60 cm bred, 100 cm hög     
 • Häll 60 cm bred, 50 cm hög       

 Lilla Dalens begravningsplats

 • Stående vård enkelgrav 60 cm bred, 150 cm hög - framsidesyta max 0,5 kvm
 • Stående vård dubbelgrav 110 cm bred, 150 cm - framsidesyta max 0,9 kvm
 • Kors 80 cm bred, 150 cm hög     
 • Häll 60 cm bred, 80 cm hög 

Tullinge parkkyrkogård

 • Stående vård enkelgrav 40 cm bred, 100 cm hög 
 • Stående vård dubbelgrav 60 cm bred, 70 cm 
 • Kors 60 cm bred, 100 cm hög   
 • Häll 60 cm bred, 50 cm hög 

Länk till gravvårdsansökan