Körer i Tumba kyrka

I Tumba kyrka finns körgrupper för både barn och vuxna.

Småbarnskörer i Tumba kyrka

Tumba kyrkas körer kommer under hösten 2022 och en bit in på vårterminen 2023 hållas i Ängskyrkan, Storvretsvägen 41. Samma dagar och tider som tidigare gäller.

MAXIKÖREN

Torsdagar 17.00-17.45 
För barn i åk 1-3. Vi sjunger roliga sånger, ofta med rörelser, tränar rytm, melodi och do-re-mi och får vana att uppträda. Sjunger i gudstjänsten en gång per månad (söndag kl 17). Frågor och anmälan till Karolina Bråkenhielm via e-post.

För äldre barn i Tumba kyrka

Tumba kyrkas körer kommer under hösten 2022 och en bit in på vårterminen 2023 hållas i Ängskyrkan, Storvretsvägen 41. Samma dagar och tider som tidigare gäller.

MEGAKÖREN

Torsdagar 16.00-17.00 
För barn i årskurs 4-7. Den här kören har kommit längre och sjunger mer och mer i stämmor. Vi varvar med rytmövning, notläsning etc. Vi har scenvana och medverkar en gång per månad i gudstjänsten (söndag kl 17). Innan man börjar har man en egen träff med ledaren för att kolla sångrösten. Frågor och anmälan till Karolina Bråkenhielm via e-post.

Körer för vuxna i Tumba kyrka

Tumba kyrkas körer kommer under hösten 2022 och en bit in på vårterminen 2023 hållas i Ängskyrkan, Storvretsvägen 41. Samma dagar och tider som tidigare gäller.

Tumba Koralkör 

Torsdagar 19.00-20.45 
Tumba Koralkör sjunger 3-stämmig, kyrklig musik i olika musikstilar, sjunger i gudstjänster och konserter i Tumba kyrka. Öppen körgemenskap för vuxna i alla åldrar. För mer info och anmälan, kontakta Fredrik Roste, 08-530 222 84.

Botkyrka Kammarkör

Måndagar 19.30-21.30 
Kammarkören är knuten till Tumba kyrka, där den regelbundet sjunger vid gudstjänster och konserter, ofta tillsammans med inhyrda musiker och solister. Klassisk körrepertoar, men även nyskrivet och genreöverskridande. Körresor och internat förekommer och konserter på andra platser. Körvana och notläsningsförmåga krävs, samt antagningsprov. Löpande antagning. Mer info och anmälan till Karolina Bråkenhielm via e-post.