Botkyrkarapporten

Hur är det att vara barn i Sverige? Genom metoden Snap and tell berättar barn och unga i Botkyrka om sin vardag, med tema trygghet - otrygghet.

Om rapporten och Snap and tell

Botkyrkarapporten innehåller bilder som berättar om hur det är att vara barn i Sverige. Både trygghet och otrygghet finns där, hela tiden närvarande i de miljöer och sammanhang barnet rör sig och lever i.

På platser och i rum jag måste passera och vistas i varje dag. Rädslan har slagit rot på de ytor som inte kan undvikas. Detta gör barnens bilder så viktiga.

De flesta länder i världen har skrivit på FN:s konvention om barnet rättigheter, den vi kallar barnkonventionen. Sverige var tidigt ute och gjorde det redan 1990. På vilket sätt är barnkonventionens artiklar aktuella för barn just nu? I vilka situationer, platser och sammanhang riskerar barnets rättigheter att försvagas? Hur kan de bli starkare? 

Snap and tell är en metod som hjälper barn att berätta med bilder och med citat. Barnen har arbetat utifrån temat trygghet – otrygghet. Rapporten är framtagen av Botkyrka församling. Alla barn som medverkar lever och bor i församlingen.

Ladda ner Botkyrkarapporten

Du kan ladda ner Botkyrkarapporten som PDF här.