Botkyrka kyrkas interiör

Botkyrka kyrka är vackert utsmyckad med konsthantverk som sträcker sig från tidigt 1500-tal till 1970.

Mattan

Mattan i mittgången symboliserar Jakobs stege. Se vidare Första Mosebok 28:10-22.

Vapenhuset

Södra vapenhuset är en extra ingång som i äldre tider användes som ved- och kolbod. Det var på 1920-talet begravningskapell och det används nu som samtals- och väntrum vid dop och vigslar. År 1926 satte man in taket, ett trävalv, och fick då takmålningar av botkyrkasonen och konstnären Sven X:et Erixson.

Glasmålningarna

Två fönster på kyrkans norra vägg är målade av Einar Forseth. De föreställer dels saligprisningarna och dels S:t Botvidlegenden. Fönstren är donerade  1950-70.

Triumfkrucifixet

Triumfkrucifixet som tidigare hängde i taket där kyrkorummet övergår i koret, överfördes till Historiska muséet år 1920. Det är tillverkat i Lübeck och flyttades till kyrkan på 1300-talet. Krucifixet är två meter högt och tillverkat i björk med Kristusfiguren i ek.

Altarskåp

Altarskåpet är från tiden runt 1525 och anses vara tillverkat av Jan de Molder i Antwerpen Belgien.

Skåpet består av ett tredelat mittparti med skulpterade figurframställningar i sex avdelningar och av tre par dörrar som har målningar såväl på in- som på utsidorna. Huvudscenen föreställer korsbärandet, kors-fästelsen och korsnedtagandet. De mindre partierna visar scener ur Jesu barndom. Dörrarnas insidor har motiv ur passionshistorien och utsidorna föreställer Abrahams och Melkisedeks möte, mannaregnet och Gregorii mässa.

Predikstol

Predikstolen är gustaviansk och skänktes till kyrkan på 1780-talet. Ett timglas markerar flera olika tidsintervaller

Vapensköldar

Vapensköldarna är så kallade begravningssköldar som bars med till kyrkan vid begravningen och sedan lämnades kvar. Sköldarna härstammar från familjerna på gårdarna runt omkring. Gravstenen längst fram i koret är Magnus Olivenblads från Vårby gård. Han begravdes 1650.