Fakturaadress för Botkyrka församling

Information och rutiner för dig som skickar fakturor till oss.

Fakturor till Botkyrka församling kan skickas per post, via e-post eller som e-faktura. Vi föredrar e-fakturor.

Faktureringsadress

Samtliga fakturor till Botkyrka församling ska skickas till följande adress:

Botkyrka församling
Fack 77802114
Box 15018
750 15 Uppsala

Observera att fakturaadressen ska framgå även på fakturan.

E-postfakturor

Fakturor i SEK kan, i PDF-format, skickas via e-post till 77802114@faktura.svenskakyrkan.se.

Fakturor i utländsk valuta kan, i PDF-format, skickas via e-post till 77802114@invoice.svenskakyrkan.se.

Faktura med bilagor ska utgöra en gemensam PDF. Det är väldigt viktigt att den som ska attestera står som referens på fakturan.

Utformning av e-post

 • Fakturan måste skickas med som bilaga i mailet
 • Flera bilagor i mailet hanteras under förutsättning av bilagorna inte har samma namn. Vid samma namn kommer endast 1 av dessa att hanteras
 • Endast en faktura per bilaga
 • Om fakturan är flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas
 • Skriven information i mailet kommer inte att behandlas
 • Mailets totala storlek, inklusive bilagor, får inte översiga 10 MB
 • Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, på samma sätt som på fysiska fakturor som skickas per post

Krav på format av bifogad faktura

 • Giltiga format är PDF, JPG och TIF. Övriga format kastas
 • PDF-filer ska vara i A4-format. Storleken på JPG- och TIF-filer får vara max 210x297 mm
 • Filändelsen måste vara 3-ställd. Övriga bilagor kastas. Små eller stora bokstäver i filändelser spelar ingen roll
 • Om fakturan har fel format och/eller filändelse kommer den inte skickas vidare till skanningsleverantören
 • PDF-filer måste ha version 1.3 eller högre
 • PDF-filer som består av en inskannad bild kommer ej att kunna hanteras
 • PDF-filer får inte vara lösenordsskyddade eller låsta på annat sätt
 • JPG: 200 dpi eller högre
 • TIF: Filerna måste vara av TIF-grupp 4, 1 bits färgdjup (dvs svartvitt), 300 dpi
 • Filnamnet får bara innehålla tecken a-z, A-Z, 0-9
 • Om ovanstående krav inte uppfylls kommer fakturan inte att registreras

Kvittensrutin

 • En kvittens skickas till den e-postadress som fakturan skickades ifrån, om kravet på filformat uppfylls
 • Kvittensen innebär att fakturan har skickats vidare för inskanning
 • Kvittensen innebär inte att fakturan är godkänd och inskannad
 • Om filformatet inte uppfyller kraven skickas heller ingen kvittens och den mottagande enheten meddelas om att en felaktig faktura inkommit
 • Om filformatet godkänns men fakturan inte kunde skanna på grund av att andra ovanstående krav inte uppfylls, kommer mottagaren att meddelas

E-fakturor

Vi har nu även möjlighet att ta emot e-fakturor och föredrar detta format för leverantörsfakturor. Om ni har möjlighet, skicka e-fakturor enligt följande:

E-fakturaadress: 2520029345
VAN-leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras ej

Referens på alla leverantörsfakturor

Referens ska alltid finnas på fakturan. Den används för att beställare ska kunna godkänna fakturan för betalning.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor.

Övriga villkor

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande villkor accepteras ej. Dröjsmålsränta accepteras enligt räntelagen, d.v.s. referensränta +8 %.

Övriga uppgifter som ska finnas på fakturan

 • Leverantörens juridiska namn och adress
 • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer
 • Bankgiro (eller plusgiro alt. bankkonto)
 • Kundens juridiska namn (Botkyrka församling och 2520029345)
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp i kronor och % per momssats
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum

Ovanstående gäller Botkyrka församling, organisationsnummer 2520029345.

Vid frågor

Har du frågor, kontakta gärna: