Foto: Daniel Claesson

Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka är församlingens äldsta kyrka, med rötter från 1100-talet. Kyrkan har under lång tid varit en pilgrimskyrka och ligger än i dag vid "den stora landsvägen" E4/E20 där de flesta som lämnar Stockholm söderut passerar.

Taket på Botkyrka kyrka renoveras

Med start i augusti 2020 ska taket på Botkyrka kyrka läggas om. Under renoveringen kommer det tidvis att finnas byggställningar och vissa avspärrningar vid kyrkan. Vigslar, dop, gudstjänster och annan verksamhet kan dock genomföras som vanligt även under renoveringen.

Kyrkan är uppkallad efter S:t Botvid som sägs vara begravd på platsen. Många botkyrkabor firar livets stora festhögtider som dop, konfirmation och vigsel i Botkyrka kyrka, och det är också platsen där många tagit avsked från sina anhöriga.

Verksamheten i Botkyrka kyrka är till för de människor som bor och verkar i området. För den som vill finns stora möjligheter att vara med och påverka hur och vad som ska göras i kyrkan. Läs mer om verksamhetsrådet i norra Botkyrka

Prenumerera på nyhetsbrev via e-post

Vill du ha information om kommande gudstjänster, konserter och annan verksamhet i Botkyrka församling? Börja prenumerera på våra nyhetsbrev, helt kostnadsfritt. Med jämna mellanrum får du e-post med aktuell information om de kyrkor du väljer.

Prenumerera på månadsbrev via e-post

Fakta om Botkyrka kyrka

Adress S:t Botvids väg 27

Vaktmästare 08-530 222 76

Bokningar av dop, vigsel och begravning görs till expeditionen 08-530 222 00

Historia Kyrkan är uppkallad efter helgonet S:t Botvid och har anor från 1129

Kyrkan rymmer ca 250 personer

Närmaste busshållplats (Botkyrka kyrka) ligger cirka 100 meter från kyrkan. Hållpatsen trafikeras av SL busslinje 708.