Foto: Emma Berkman/IKON

Begravningslagen

Begravningslagen är den lag i Sverige som reglerar vad man ska göra när någon har avlidit. Här hittar du en sammanfattning.

Begravningslagen sammanfattad

Detta är en kort sammanfattning av de centrala delarna i begravningslagen.

1. Gravsättning eller kremering ska ske inom en månad från dödsfallet

Sedan den 15 mars år 2012 får tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering högst uppgå till en månad. Om man av någon anledning behöver mer tid, eller om tiden redan har överskridits, behöver man ansöka om särskild tillåtelse hos Skatteverket. 

2. Gravsättning inom ett år efter kremering

Askan efter en avliden som kremerats ska gravsättas inom ett år. Detta gäller för hela Sverige.

3. Gravrätt i 25 år

Alla som betalar begravningsavgiften har rätt till en grav (gravrätt) i 25 år. När denna tid har gått ut har den som innehar gravrätten, gravrättsinnehavaren, rätt att förnya gravrätten så tillvida att graven är välvårdad. I god tid innan gravrätten går ut förmedlar begravningsverksamheten i Botkyrka församling gravrättsinnehavaren om förutsättningarna för en ny upplåtelse. 

4. Aska får inte förvaras hemma i väntan på gravsättning eller ceremoni

Ibland kan det finnas ett behov av att förvara urnan med aska i väntan på gravsättning, ceremoni eller transport någon annanstans. Då är det viktigt att komma ihåg att askan inte får förvaras hemma. Askan måste förvaras hos krematoriet eller hos huvudmannen i församlingen.

5. Respekten för gravfriden

Det är angeläget att upprätthålla respekten för gravfriden. Därför är vi mycket restriktiva med att tillåta flyttning. För att en ansökan om flytt av stoft eller aska ska kunna medges så måste det föreligga särskilda skäl.

Hela Begravningslagen

Hela Begravningslagen hittar du på Riksdagens webbsida.