Svenska kyrkans flagga mot blå himmel
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Medlemskap i Svenska kyrkan

Ca 26 000 personer är medlemmar i Svenska kyrkan i Botkyrka församling. Välkommen att bli en av dem!

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du bland annat till:

 • att vi kan fira gudstjänster och erbjuda kostnadsfria personliga samtal om tro, tvivel, evangelium och livsfrågor
 • att hjälpa utsatta människor i din närhet eller runt om i världen. Botkyrka församling ger stöd, inspiration, mat och annan hjälp till många människor varje år. Sådant som kan betyda oerhört mycket i vardagen. Ibland avgörande för hur man mår, vilka man träffar och hur man tänker om sig själv och livet.
 • att människor på senior- och äldreboenden kan få besök av personal från Svenska kyrkan och delta i kostnadsfria aktiviteter
 • att barn och unga får växa upp i en trygg miljö. Att föräldrar och barn, ungdomar och vuxna kan delta i vår verksamhet, för barn och unga dessutom alltid helt utan kostnad.
 • ett rikt musikliv där du och andra kan utöva ett musikintresse. Över 100 000 människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer. Vi kan även anordna konserter och musikgudstjänster helt utan inträdeskostnader
 • att vårda kyrkorna - historiska och kulturella skatter som både bär en stor del av vår gemensamma historia och är en unik plats där du får finna stillhet och mening.
 • att stötta människor i kris. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Vi har en unik erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg och kris. Den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. 


 

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Du som är medlem i Svenska kyrkan betalar en årlig kyrkoavgift. Under 2018 gjorde medlemsavgifterna att Botkyrka församling bland annat kunde göra det här.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Ladda ner en inträdesblankett eller fyll i och skriv ut formuläret nedan.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Skicka inträdesblanketten till Botkyrka församling, Box 240, 147 01 Tumba. Du kan även lämna blanketten på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 i Tumba.

När du har skickat in din ansökan kontrollerar vi att alla personuppgifter stämmer och att du är folkbokförd i Botkyrka församling. Därefter får du en slutlig bekräftelse på ditt medlemskap hemskickad. Välkommen som medlem!

Kyrkoavgift

När du blir medlem i Svenska kyrkan kommer du att bidra med en kyrkoavgift. Hur mycket du betalar beror på hur stor inkomst du har.

Du som bor i Botkyrka församling betalar 91 öre per intjänad hundralapp i kyrkoavgift. Till detta tilkommer begravningsavgiften på 25,3 öre (2019). Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Foto: Joakim Carlström/IKON

Du som är medlem i Svenska kyrkan 1 november betalar kyrkoavgift för hela det kommande året. På din deklarationsblankett kan du se exakt hur mycket du betalar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta expeditionen

Ring oss på 08-530 222 00 eller botkyrkaforsamling@svenskakyrkan.se.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Gå ur Svenska kyrkan

Vill du gå ur Svenska kyrkan? Då vill vi börja med att tacka för den tid som du har varit medlem. Tack vare kyrkoavgiften som du har betalat har vi kunnat erbjuda många kostnadsfria aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

För att gå ur Svenska kyrkan behöver du fylla i en utträdesblankett och skicka eller lämna in den till oss, så slutför vi ditt utträde. Kontakta församlingsexpeditionen (08-530 222 00 eller botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se) så får du en sådan blankett.

OBS! Det finns företag som tar betalt för att hjälpa dig gå ur Svenska kyrkan. Men att lämna Svenska kyrkan är helt kostnadsfritt.

Viktigt att veta om du lämnar Svenska kyrkan

När du inte längre är medlem i Svenska kyrkan är det några saker som du behöver känna till:

 • Du har inte längre rätt till en gudstjänst i samband med vigsel (om inte din parter är medlem)
 • Om du avlider har du heller inte rätt till en begravningsgudstjänst
 • När det är kyrkoval har du inte rösträtt och du kan inte bli nominerad eller invald genom dessa val
 • Även om du inte längre är medlem i Svenska kyrkan kommer du fortfarande att betala begravningsavgiften. Den är obligatorisk för alla som bor i Sverige och kommer även i fortsättningen att dras via skattesedeln

Välkommen tillbaka igen

Självklart är du välkommen att när som helst bli medlem igen. Hör av dig till vår församlingsexpedition eller fyll i inträdesformuläret längre upp på denna sida.

Och även om du nu lämnar Svenska kyrkan får du självklart fortfarande vara med på våra gudstjänster, konserter och i all annan verksamet vi erbjuder, både i Sverige och utomlands.