Personal

Botkyrka församling är uppdelat i fyra distrikt. Varje distrikt leds av en verksamhetschef på delegation från kyrkoherden.

Kyrkoherde

      Verksamhetschefer