Meny

Personal

Botkyrka församling är uppdelat på fyra distrikt.Varje distrikt leds av en distriktsledare på delegation från kyrkoherden.

Kyrkoherde

Beatrice Lönnqvist

Beatrice Lönnqvist

Botkyrka församling

Expedition, Kyrkoherde

Distriktsledare

Eva Ajaxén

Eva Ajaxén

Botkyrka församling

Präst, Distriktsledare, Tullinge

Anna-Lena Eriksson

Anna-Lena Eriksson

Botkyrka församling

Präst, Distriktsledare, Ängskyrkan, Tumba kyrka

Carolina Nilsson

Carolina Nilsson

Botkyrka församling

Distriktsledare, Norra Botkyrka, Diakon