Personal

Botkyrka församling är uppdelat på fyra distrikt.Varje distrikt leds av en verksamhetschef på delegation från kyrkoherden.

Kyrkoherde

    Verksamhetschefer