Krans vid gravsten
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vi söker uppgifter om gravrättsinnehavare

Botkyrka kyrkogårdsförvaltning söker kontaktuppgifter till många gravrättsinnehavare till gravar på våra tre begravningsplatser. Gravplatserna har skyltats.

Lista på gravar där vi söker gravrättsinnehavare

Gäller gravar på Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkykyrkogård

Visa listan

Delgivning

Botkyrka kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till gravar på Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård.

Varför söker vi gravrättsinnehavare?

Förvaltningen är skyldig att föra gravbok där det ska anges namn, personnr och adress på den eller de som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att förvaltningen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Vilka gravar gäller det?

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning. Se listan över aktuella gravplatser.

Du som vill veta mer om ifall denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning: 08-530 222 75, botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se