Foto: Magnus Aronson/Ikon

Fängelsekyrkan

Gudstjänster och samtal för interner.

Fängelsekyrkan bedriver sin verksamhet på Asptunaanstalten.

Fängelsekyrkan erbjuder bland annat

  • Gudstjänst varje månad
  • Samtal med intagna och personal
  • Kontakt med anhöriga

Ansvarig för fängelsekyrkan

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson

Botkyrka församling

Diakon, Terapeut, Fängelsediakon Asptunaanstalten, Expedition