Urngravar med gravstenar på en grön gräsmatta. I bakgrunden syns en blå himmel och träd med gula löv.

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Botkyrka hjälper dig med alla frågor om gravrätt, skötselavtal med mera.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Nu startar arbetet med att utvidga Lilla Dalens begravningsplats. Här ska det bli nya kist- och urngravar, särskilda gravplatser, ceremoniplatser och en barnlund. Läs mer om arbetet.
  • Under perioden 1 maj till 30 september är det inte tillåtet med levande ljus på gravplatserna, av säkerhetsskäl. Ta därför hem alla ljuslyktor senast 30 april.
  • P-skiva och 4 timmars parkering gäller på Lilla Dalens parkeringsplatser. Parkering är endast tillåten på anvisade P-platser. Se till att din p-skiva ligger synlig vid vindrutan så att du inte får onödiga böter.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser. 

Begravningsplatser

Botkyrka församling har tre begravningsplatser. Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård.

Praktisk information

Information om gravstenar, gravskötsel, gravrättsinnehavare och nedladdningsbara dokument.

Kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning

Kontakta vår kyrkogårdsförvaltning om du har frågor som rör gravplatser eller gravskötsel.

Jordbegravning eller kremering

Vid jordbegravning sänks kistan i jorden. Kremering innebär att den avlidne bränns och askan gravsätts.

Minneslund eller grav

Helt anonymt i minneslund, traditionell grav med gravrätt eller askgravplats/lund med begränsad gravrätt.

Begravningslagen

Begravningslagen är den lag i Sverige som reglerar vad man ska göra när någon har avlidit. Här hittar du en sammanfattning.

Gravskötsel

Gravskötsel

Du kan själv sköta om en gravplats som du är gravrättsinnehavare för eller låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om skötseln.

Krans vid gravsten

Begravningsavgift

Vad är begravningsavgiften, hur mycket betalar jag och vad går pengarna till?

Lilla Dalens begravningsplats. Gränsen till Hagen går längst ner i bilden.

Lilla Dalens begravningsplats byggs ut med nya området Hagen

Vi skapar utrymme för fler kistgravar och urngravar, särskilda gravplatser, ceremoniplatser och en barnlund.

Kremering

Genom avtal med kyrkogårdsförvaltningen i Huddinge sker kremering vid S:t Botvids krematorium. Inom ett särskilt anlagt begravningskvarter vid S:t Botvids begravningsplats i Huddinge sker muslimska begravningar.

Begravningskapellet Lilla Dalen

Cermonibyggnaden utlånas fritt till begravningsakt för personer folkbokförda i Botkyrka församling. Även bårtäcke finns att låna kostnadsfritt. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Begravningsombud

Margareta Wijkström är av Länsstyrelsen förordnat begravningsombud i Botkyrka kommun. Begravningsombudet har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Botkyrka församling tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet nås på 072-229 24 00 eller  wijkstrom.margareta@gmail.com.