Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Botkyrka hjälper dig med alla frågor om gravrätt, skötselavtal med mera.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Förändrade restriktioner från 1 juli. Enligt regeringens beslut kommer 20 personer kunna närvara vid begravning  i Lilla dalens ceremonilokal endast 14 deltagare. Vid gravsättning utomhus från 1 juli kan 600 personer delta.
  • Vi söker gravrättsinnehavare! Nu uppdaterar vi våra register och vill komma i kontakt med gravrättsinnehavare eller anhöriga till gravplatser där vi saknar kontaktuppgifter. På de gravar som berörs finns en grön skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. En lista på alla berörda gravplatser finns här.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Botkyrka kyrkogårds minneslund. Den planerade smyckesplatsen för blommor och plats för ljuständning har som mycket annat försenats under 2020. Vi ser fram emot att se minneslunden klar under 2021.
  • De stora höga tujahäckarna på Botkyrka kyrkas mellandel har tagits bort och kommer att ersättas med nya. Många gravstenar har haft den gamla häcken som stöd och riktas nu upp för att kunna stå stadigt.
  • Vi går nu mot sommar och det är inte längre tillåtet att tända ljus på kyrkogårdar och begravningsplatser. Detta gäller fram till 1 oktober. För att inga misstag ska ske är det heller inte tillåtet att ha gravlykta eller oljeljus på graven under denna tid. Dessa  kommer att städas bort av vår personal. Saknar du din lykta kan du kontakta personalen på plats så får du hjälp att hitta den.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser

Gravrättsinnehavare sökes

Botkyrka kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård. Gravplatserna har skyltats. Lista på gravplatser där vi söker gravrättsinnehavare.

 

Är du en av dessa gravrättsinnehavare? Hör av dig till kyrkogårdsfövaltningen via e-post eller på telefon 08-530 222 75.

Kremering

Genom avtal med kyrkogårdsförvaltningen i Huddinge sker kremering vid S:t Botvids krematorium. Inom ett särskilt anlagt begravningskvarter vid S:t Botvids begravningsplats i Huddinge sker muslimska begravningar.

Begravningskapellet Lilla Dalen

Cermonibyggnaden utlånas fritt till begravningsakt för personer folkbokförda i Botkyrka församling. Även bårtäcke finns att låna kostnadsfritt. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Begravningsombud

Margareta Wijkström är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud i Botkyrka kommun. Begravningsombudet har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Botkyrka församling tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet nås per tfn 072-229 24 00 eller e-post: wijkstrom.margareta@gmail.com